Wat moet er gebeuren met Ruyven?

Het gebied bestaat uit drie deelgebieden: Ruyven, Ackersdijkseplassen en Zuidpolder.

Wat moet er de komende jaren gebeuren met het gebied Ruyven-Zuidpolder? Komt er ruimte voor kleinschalige recreatieve voorzieningen en horeca? Zijn er agrarische bedrijven die gesaneerd kunnen worden? En kunnen gebouwen die dan vrijkomen worden gebruikt voor wonen, recreatie of iets anders?

Over al dit soort mogelijkheden, maar ook over nieuwe wensen en ideeën, wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de komende tijd reacties ophalen bij bewonersverenigingen, ondernemers, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere betrokkenen bij het gebied.

Visieverkenning

Voor het gebied, met drie deelgebieden Ruyven, Ackersdijkseplassen en Zuidpolder, moet volgend jaar een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de gemeente een voorontwerp voor dat bestemmingsplan zou vaststellen en voor inspraak vrijgeven, maar nu is er een zogenaamde visieverkenning. Aan de hand daarvan moet in overleg met alle betrokken partijen worden gekozen hoe het gebied zich in de komende jaren kan ontwikkelen en welke recreatieve voorzieningen er kunnen worden toegevoegd.

De visieverkenning is een digitaal document, dat hier te vinden is. In het document staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar, gegroepeerd via tabbladen. Wie ideeën wil inbrengen of wil reageren op de voorstellen, kan dat direct doen via een digitaal formulier.

De gemeente houdt binnenkort een inloopavond over de plannen met het gebied, en daarna volgt er nog een zogenaamde ruimtelijke dialoog, waarin ook individuele gesprekken mogelijk zijn. Pijnacker-Nootdorp doet er dus alles aan om zoveel mogelijk betrokkenen de kans te geven om hun visie op het gebied te geven.

Nog in gemeenteraad

Weliswaar staat de visieverkenning al online en kan iedereen er al op reageren, maar de gemeenteraad moet nog wel met de verkenning instemmen. In de beeld- en oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad wordt er later deze maand uitgebreid over gesproken, waarna de raad op 26 september de visieverkenning formeel zal vaststellen.

Het bijzondere feit doet zich in dit geval dus voor dat personen en organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied, al eerder dan de gemeenteraad hun mening over het document kenbaar kunnen maken. Maar dat is op dat moment dus nog niet officieel vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *