IKC Ackerswoude duurder dan begroot

De aannemer is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein.

Het Integraal Kindcentrum Ackerswoude, waarvan de bouw over enkele maanden officieel van start gaat, wordt ruim drie ton duurder dan begroot. Toch hoeft de gemeenteraad er geen extra budget voor beschikbaar te stellen, want de overschrijding van de begroting kan binnen het totaalbudget worden opgelost, laat het college van B & W aan de raad weten.

De permanente nieuwbouw voor de openbare Daltonschool de Tweemaster, Triodos kinderopvang en een gymzaal, was begroot op ruim 5,5 miljoen euro. Dat blijkt niet genoeg: er moet nog zo’n 326.000 euro bij, zo blijkt uit de nieuwste berekeningen.

Minder tijdelijke lokalen

Het college wil een deel van dat bedrag betalen uit een specifieke subsidie van het ministerie van VWS voor de stimulering van sport; de zogenaamde SPUK-regeling. Verder blijken er minder tijdelijke lokalen nodig te zijn om de piek in de leerlingenprognoses op te vangen. Een deel van het geld dat hiermee wordt bespaard, wordt gebruikt om het tekort op de permanente huisvesting op te vangen.

De nieuwbouw van het KC heeft veel vertraging opgelopen. Aanvankelijk was de bedoeling dat de school al dit jaar in gebruik zou worden genomen, maar dat wordt flink later. De aannemer is juist deze week begonnen met het bouwrijp maken van het terrein aan de Monnikenweg. De eerste paal wordt zoals het er nu naar uitziet in april geslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *