In waarheid vrij

Tekening: Ben Horsthuis

Tijdens de 4-Meiherdenking in Pijnacker verwees loco-burgemeester Ilona Jense zaterdagavond in haar herdenkingsrede naar de inscriptie op het monument in het Emmapark, ‘Ik word alleen in waarheid vrij door de vrijheid van anderen’. Haar toespraak geven we hieronder ingekort weer.

Herdenken en onze vrijheid vieren

Vanavond zijn wij met elkaar samen gekomen om te herdenken en morgen vieren we onze vrijheid. Een vrijheid die we al bijna 75 jaar met elkaar koesteren. Het lijkt haast een vanzelfsprekendheid dat wij samen kunnen komen om te herdenken, samen kunnen komen om te vieren.

Vanavond herdenken wij, morgen vieren wij onze vrijheid. Maar wat is dat dan…. vrijheid? En waarom staat er ‘Ik word alleen in waarheid vrij door de vrijheid van anderen’ op ons monument op het Emmapark? Is vrijheid inmiddels voor ons zo vanzelfsprekend dat we het als een onontvreembaar recht zijn gaan zien? Of brengt die vrijheid ook plichten en verantwoordelijkheden met zich mee?

In vrijheid kunnen kiezen moedigt aan om zelfstandig te denken, om je als individu goed te informeren, je een mening te vormen en om je kritisch te verhouden tot de zelfgekozen volksvertegenwoordiging en overheden. Het vraagt en stimuleert betrokkenheid en respect voor elkaar.

Maar overschrijden we niet juist die grenzen van de vrijheid als we elkaar via social media, al dan niet verborgen achter anonieme schuilnamen, voor rotte vis uitmaken? Bedreigen? Elkaar opjutten? Tot we zo gepolariseerd zijn dat de weg naar een normaal gesprek haast afgesloten lijkt? Is dat dan vrijheid?

Het tegenovergestelde van haat is onverschilligheid

Elie Wiesel, overlevende van Auschwitz, heeft zich veelvuldig uitgelaten over het gevaar dat schuilt in zwijgen en wegkijken: “Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En het tegenovergestelde van vrede is onverschilligheid jegens zowel vrede als oorlog.” Daarin zit niet alleen een bittere les ten aanzien van het verleden, maar ook een opdracht voor de toekomst.  Een heldere boodschap, een verzoek aan ons allen.

Laten wij met elkaar ‘verschillig’ zijn en staan voor onze verworvenheden. Laten wij met elkaar herdenken en ons nadrukkelijk bewust zijn van onze vrijheid en de grenzen daarvan. Laten wij deze boodschap uitdragen, koesteren en delen met elkaar, los van leeftijd, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Samen, met elkaar.

Want ook wij worden alleen in waarheid vrij door de vrijheid van anderen.

Lees ook: Dodenherdenking in Pijnacker

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *