Ina Mantjes na twaalf jaar uit de raad

Ina Mantjes: ‘Ik wil geen kiezersbedrog plegen.’

Pijnacker-Nootdorp raakt een van zijn meest prominente gemeenteraadsleden kwijt. Ina Mantjes, raadslid voor Gemeentebelangen, verlaat na twaalf jaar de lokale politiek en laat zelfs haar dorp Pijnacker achter zich.

Samen met haar man verhuist ze in een van de komende maanden naar een appartement in Leidschendam-Voorburg. Daarom heeft ze fractievoorzitter Minderhoud gevraagd om haar van de kandidatenlijst voor de verkiezingen af te halen. “Ik wil geen kiezersbedrog plegen door na een paar maanden te zeggen: Dag jongens, bedankt voor jullie steun, ik ga er vandoor.”

Dat Mantjes een huis buiten de eigen gemeente zou betrekken was niet haar eerste keuze. “Maar het is nou eenmaal lastig om in Pijnacker-Nootdorp een wat ruimer appartement te vinden. Dat is ook waar we ons als partij in de afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt: dat er ook woningen komen waar oudere mensen naartoe kunnen verhuizen.”

Twaalf jaar in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp: het is een intensieve periode geweest. Een belangrijk deel van die tijd was Mantjes fractievoorzitter, iets dat ze zelf niet ambieerde, maar na het vertrek van haar voorganger was er niemand anders die dat wilde doen. “Dat is goed uitgepakt: we hadden een goed team met heel plezierige mensen.”

Echt in gesprek

Ze was vol overtuiging lid van een lokale politieke partij, zegt Mantjes. “De landelijke partijen hebben hun eigen politieke richtlijnen en programma’s. Dat sluit lang niet altijd aan op wat er lokaal gebeurt. De lokale partijen zijn er écht voor de eigen inwoners. Dat hebben we ook altijd geprobeerd: zo dicht mogelijk bij de mensen staan, laagdrempelig en met ze in gesprek: dat is waar wij als Gemeentebelangen voor staan.”

De participatie van de inwoners is een onderwerp dat Mantjes heel erg ter harte gaat. “Dat moet goed geregeld zijn, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Het mag niet zo zijn dat de één een brief krijgt en de ander niet, of dat er in de zomervakantie iets wordt georganiseerd. Participatie moet je serieus nemen als je voor besluiten draagvlak wilt. Niet alleen dat inwoners voor de vorm iets mogen zeggen en daarna verandert er toch niks: nee, zaken moeten echt nog in beweging zijn en er moet nog iets veranderd kunnen worden, als daar behoefte aan is.”

Onbegrijpelijk

Minderhoud (links): Die stukken begrijpt niemand.

Een belangrijke factor waarom het voor inwoners moeilijk is om zich betrokken te voelen bij het gemeentebestuur, wordt gevormd door de onbegrijpelijke stukken die nog vaak worden geproduceerd. “Ambtelijke schrijftaal, wollig en zo onbegrijpelijk dat wij ons ook wel eens achter de oren krabben. Dat nodigt de gewone burger ook niet uit om zich er in te verdiepen.”

Fractievoorzitter Bernard Minderhoud, die bij het gesprek is aangeschoven, is het daar hartgrondig mee eens. “Die stukken snapt niemand. Tachtig procent kun je gewoon weglaten, dat is vulling van papier. De essentie waar het om draait zijn vaak maar drie of vier alinea’s en dan moet je nog heel goed lezen om te snappen wat er staat.”

Mantjes: “Daarom is het zo belangrijk om goed toegankelijk te schrijven. Niet in Nijntjetaal, maar wel helder Nederlands, kort en bondig.”

Trots

Er zijn verschillende zaken waarom Ina Mantjes trots is dat ze in de afgelopen jaren zijn verwezenlijkt dankzij de inbreng van Gemeentebelangen. Ze noemt de grote windmolens die plotseling in de Balij zouden komen. “Dat hebben we toen op de agenda gezet en daarna is de zaak gaan rollen. Uiteindelijk is dat uit de plannen geschrapt. Dan maak je als lokale partij toch het verschil. Of neem de biomassacentrale, de houtstookoven: daar was zomaar een verbindende omgevingsvergunning voor afgegeven terwijl dat enorme complicaties zou hebben voor de volksgezondheid en de luchtkwaliteit. We hebben dat op de agenda gezet en toen kwamen er massaal bezwaren tegen. De zaak is tot aan de Raad van State uitgevochten en uiteindelijk kwam die houtstookoven er niet. Dat zijn dan toch dingen waarvan je denkt: yes, dat hebben we samen met de inwoners bereikt.”

Minderhoud vult aan dat hij het jammer vindt dat vaak wordt gezegd dat zijn fractie overal tegen is. “Dat is niet zo, maar er zijn soms besluiten die wij niet aan de inwoners kunnen uitleggen. We zijn helemaal niet tegen de energietransitie, maar we willen wel weten: waarom doen we dit…?” Mantjes: “…en wat het kost!”

Over de heg

De taak van de gemeenteraad is in de bijna twaalf jaar dat ze in de raad zit niet eenvoudiger geworden. De rijksoverheid heeft steeds meer zaken bij de gemeenten over de heg gegooid. Ook is het vaak onduidelijk waar de raad wel en niet over gaat. “Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan die niet democratisch zijn. Dat maakt dat het openbaar bestuur steeds ondoorzichtiger wordt. Dat vind ik echt een slechte zaak.”

Ook al is het werk steeds lastiger geworden: gefrustreerd afscheid nemen doet Mantjes niet. “Ik heb het altijd leuk gevonden: de vele contacten, de discussies, ook in de raad. Ik heb er van genoten. Maar door de naderende verhuizing is het ook goed om het nu af te sluiten. Je hebt nu eenmaal vaker in het leven dat je dingen met ziel en zaligheid doet, maar op een gegeven moment is het afgerond. En wat er nu vervolgens op mijn pad komt: ik ga het zien.”

Ik zal zeker niet achter de
geraniums gaan zitten

Misschien een plek op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen in Leidschendam-Voorburg?

Ina Mantjes lacht hartelijk. “Ik word dit jaar 66. Ik zal zeker niet achter de geraniums gaan zitten, mijn interesses zijn breed en groot. We willen meer gaan reizen en halverwege dit jaar komt er een derde kleinkind aan: dat is ook heel leuk in deze fase van ons leven.”

Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp blijft in ontreddering achter?

Minderhoud: “We gaan Ina erg missen. Ze was vooral onze steun en toeverlaat op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dat is niet mijn grootste hobby. Maar de andere kandidaten schuiven op de lijst op en dat zijn uitstekende mensen. We hebben nog niet de volledige kandidatenlijst bekend gemaakt, maar we hebben een mooie aanwas. Ook leuk dat er meer vrouwen zijn bijgekomen dan er zijn afgevallen. Dus dat komt helemaal goed.”

Ina Mantjes: ‘Je hebt nu eenmaal vaker in het leven dat je dingen met ziel en zaligheid doet, maar op een gegeven moment is het afgerond. En wat er nu vervolgens op mijn pad komt: ik ga het zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *