Infomarkt Klapwijk goed bezocht

Veel belangstelling voor de informatieavond over de herinrichting van Klapwijk. (Foto: wijkmanager Peter van der Sman)

Zo’n 150 inwoners van Klapwijk in Pijnacker lieten zich dinsdagavond in de Mariaschool informeren over de plannen voor het ophogen en klimaatbestendig maken van de wijk. Door de slappe veen- en kleilagen waar de wijk op is gebouwd zijn er veel verzakkingen. Er is voor gekozen om per straat te bekijken waar er opgehoogd moet worden. Verder wordt de wijk zo ingericht dat overvloedig regenwater zoveel mogelijk kan worden vastgehouden.

De onregelmatige verzakkingen waar Klapwijk mee te maken heeft zijn niet op te lossen door alle straten open te breken en van een zware zandophoging te voorzien, want dan blijven de verzakkingen in de komende jaren gewoon doorgaan. Daarom wordt ervoor gekozen om alleen op te hogen op plekken waar dat echt nodig is, bijvoorbeeld om de woningen toegankelijk te houden. Ook zal er licht ophoogmateriaal worden gebruikt, zodat de veenlagen zo min mogelijk worden belast.

Water vasthouden

De ondergrond wordt zo ingericht dat water zoveel mogelijk wordt vastgehouden en naar de sloten en singels in de wijk geleid. Het opgevangen regenwater kan in droge periodes worden gebruikt om de bodem nat te houden. Het opslaan van het water kan gebeuren in regenwatervijvers, waterpleinen of ondergrondse voorzieningen onder de wijkparkjes.

Per buurt wordt een ontwerp gemaakt van de herinrichting. Het ontwerp voor de eerste fase schiet al op. Daarvoor zullen de eerste werkzaamheden half volgend jaar beginnen. Als het eerste ontwerp klaar is, komen een voor een ook de andere buurten aan de beurt. De bewoners worden, via een werkgroep die hiervoor is gevormd, nauw bij de plannen betrokken. Zij praten dus mee over hoe de wijk opnieuw wordt ingericht.

Groene tuin

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland gaan de bewoners stimuleren om ook zelf het een en ander te doen om de wijk klimaatbestendig te maken. Een groene tuin in plaats van alleen maar een terras met betontegels, en het opslaan van regenwater in tonnen helpen enorm. Het Hoogheemraadschap heeft daar veel tips voor en stelt ook subsidie ter beschikking voor dergelijke voorzieningen.

Meer informatie over klimaatbestendig Klapwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *