‘Is ganzenjacht wel veilig?’

Recreanten voelen zich niet veilig door het afschieten van ganzen. (Foto: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging)

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp wil van het college van B & W weten of de veiligheid van recreanten in de Bergboezem bij Oude Leede gegarandeerd is, wanneer jagers daar vooral op de zaterdagochtend ganzen afschieten. De fractie heeft meldingen ontvangen van mensen die in dat gebied aan het wandelen waren, en die zich nogal geschrokken waren van het schieten door de jagers.

Fractievoorzitter Carla van Viegen wil weten wat er wordt ondernomen om de veiligheid van de recreanten te borgen, en of het toezicht en de handhaving kunnen worden geïntensiveerd. Ook vraagt ze of de gemeente bereid is om te overleggen met de provincie, die verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunning voor de jacht op ganzen.

Ze vraagt ook of het college bereid is om ‘te sturen op diervriendelijke alternatieven voor dit faunabeheer’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *