Ja-ja-sticker ook in Pijnacker-Nootdorp

In de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is een duidelijke meerderheid voor het invoeren van de ja-ja-sticker, die bedoeld is om ongeadresseerd drukwerk en reclamefolders te weren. Daarmee wordt veel papier en dus afval bespaard. Vorig jaar droeg de raad het college met een motie al op om onderzoek te doen naar de invoering ervan. Dat gaat nu inderdaad gebeuren; voor eind van het jaar moet dat volgens wethouder Ilona Jense haalbaar zijn.

Met de sticker op de brievenbus kunnen inwoners aangeven dat ze wél reclamefolders en andere vormen van ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen en ook huis aan huiskranten. Als zo’n sticker niet op de brievenbus zit, dan mogen er geen reclamefolders meer worden bezorgd.

Helemaal niks

Niet de volledige gemeenteraad stemt in met de sticker, omdat die schadelijk zou kunnen zijn voor lokale ondernemers die dan minder verspreidingsmogelijkheid hebben. Damiën van Herk (Eerlijk Alternatief): “Hoe kunnen we het uitrollen op een manier waarop je de lokale ondernemers tegemoet kunt komen? Juist voor de plaatselijke middenstand is het belangrijk om een zo groot mogelijk bereik te hebben.” Van Zielst (Trots) vindt de sticker zelfs ‘helemaal niks’. Hij waarschuwde er voor dat ook de gemeente dan geen brieven meer huis aan huis mag bezorgen als er geen naam en adres op staat.

Jense zegde toe dat het college in de komende maanden gaat kijken wat er precies nodig is om de sticker in te kunnen voeren. Misschien moet de Algemene Plaatselijke Verordening daarvoor worden aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *