Kijken naar hele tuinbouwgebied West

Op termijn zal worden gekeken naar de toekomstbestendigheid van het glastuinbouwgebied van Pijnacker-West, met daarin ook de Noordpolder. De sterktes en zwaktes van het tuinbouwgebied worden in kaart gebracht als over enige jaren het omgevingsprogramma voor dit deel van Pijnacker-Nootdorp aan de beurt is. Dan zal ook worden onderzocht of en op welke manier door middel van herstructurering en modernisering ruimte ontstaat voor aanvullende functies.

De toezegging van dat onderzoek werd afgelopen week afgedwongen met een motie die door Eerlijk Alternatief, met steun van de Partij voor de Dieren en Gemeentebelangen, was ingediend bij de behandeling van de Omgevingsvisie. De motie werd unaniem aangenomen.

Op een kier

Dat straks toch onderzoek wordt gedaan naar de vraag hoe toekomstbestendig het glastuinbouwgebied werkelijk is, zet de deur op een kier naar een oplossing voor enkele tuinders in de Noordpolder, die in de afgelopen tijd lieten blijken er geen vertrouwen in te hebben dat ze hun bedrijven in de toekomst rendabel kunnen voortzetten. Aanvankelijk wilde het college van B & W geen enkele toezegging doen om iets te veranderen aan de locatie, met als argument dat de Noordpolder juist het meest innovatieve tuinbouwgebied in Pijnacker-Nootdorp is.

Na intensief overleg achter de schermen had de verantwoordelijk wethouder Jense laten doorschemeren dat ze wel kon leven met een motie waarin werd opgeroepen om te komen tot een toekomstbeeld voor het hele glastuinbouwgebied. Dat is immers ook wat straks nodig is om tot een omgevingsprogramma te kunnen komen.

Ilona Jense merkte wel op dat een onderzoek naar het hele gebied prima is, maar daarmee ligt niet voor de hand dat het plan van de tuinders voor de nieuwe woonwijk Nieuwe Kooltuin gerealiseerd zal worden.

Donkerte

Het college heeft in de komende tijd nog meer te onderzoeken. Zo werd ook een motie van D66 aangenomen waarin wordt opgedragen om een soortgelijk onderzoek te doen naar de toekomst van het glastuinbouwgebied Noukoop, waaronder de percelen grenzend aan RandstadRail station Nootdorp als onderdeel van de herstructurering en modernisering van de glastuinbouwsector.

Lichtvervuiling en donkerte of het gebrek daaraan kwam uitgebreid aan de orde tijdens de discussie, onder meer door een voorstel van de Partij voor de Dieren over die noodzaak van meer donkertegebieden in de gemeente en een motie van de VVD waarmee het college wordt opgeroepen om elk half jaar te rapporteren wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van het terugdringen van lichtverontreiniging.

Een amendement om te onderzoeken of de sportvelden van RKDEO in het centrum van Nootdorp zouden kunnen worden verplaatst naar de randen van het dorp, zodat er in het hart van Nootdorp meer woningen kunnen worden gebouwd, haalde het niet in de raad. Alleen PPN, PvdD, D66 en GB waren voor een onderzoek naar die mogelijkheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *