Klapwijk kan meteen van het gas af

De plannen voor Klimaatbestendig Klapwijk vorderen al flink. Als de wijk toch op de schop gaat, dan kan meteen gewerkt worden aan het aardgasvrij maken.

In de komende jaren gaat de Pijnackerse wijk Klapwijk op de schop. Alle straten gaan open, de riolering wordt vervangen, de wijk wordt opgehoogd en klimaatbestendig gemaakt. En als de bewoners van de wijk ermee instemmen, dan kan Klapwijk meteen aardgasvrij worden gemaakt.

Het bedrijf Wayland Energy legt over enkele jaren een warmtenet aan op basis van een geothermische bron, waarmee het glastuinbouwgebied in Pijnacker-Oost van warmte wordt voorzien. Dit warmtenet kan worden doorgetrokken naar Klapwijk en wordt dan gebruikt om de woningen van warmte te voorzien.

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk om een deel van de kosten die zijn gemoeid met het aardgasvrij maken van Klapwijk vergoed te krijgen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, dan is 42% van de benodigde investering van bijna 18 miljoen euro gedekt.

Eigen bijdrage: € 2250

Aan de woningen hoeven niet veel aanpassingen te worden gedaan om over te schakelen op verwarming via geothermie. Alleen de cv-ketel moet worden vervangen door een warmtewisselaar. De investering voor de bewoners bestaat uit een eenmalige bijdrage van 2250 euro. Dat geld kan door de gemeente worden voorgefinancierd via een lokale duurzaamheidslening. Omdat de energiekosten omlaag gaan, is de investering in vijftien jaar terugverdiend.

De bewoners moeten wel zelf investeren in elektrisch koken, als het aardgas daadwerkelijk wordt afgesloten. De elektrische kookplaat, een aanpassing in de meterkast en nieuwe pannen komen voor rekening van de bewoners.

Draagvlak

Of de bewoners van Klapwijk meedoen aan de overschakeling op geothermische warmte of niet, dat is in principe een vrije keuze. Deelname is niet verplicht, maar om het warmtenet rendabel te maken zijn wel voldoende aansluitingen nodig. Het project kan dus alleen doorgaan als er voldoende draagvlak is. Daaraan zal, tegelijk met de verdere uitwerking van het project Klimaatbestendig Klapwijk, dan ook hard worden gewerkt.

Hoe vrij de keuze voor de bewoners werkelijk is, is wel de vraag. Als veel Klapwijkers mee doen, dan ligt het voor de hand dat op een gegeven moment het aardgasnet wordt afgekoppeld. Dan blijft er dus weinig anders over dan mee te doen aan het geothermieproject.

  1. Als de Gemeente, die heel veel geld overheeft het voor mij financiert prima anders no way. Ben zeer tevreden over de gasaansluiting en in diverse artikelen blijkt gas zeer goed voor het milieu te zijn ipv deze dure oplossingen.

  2. Wat gaan ze doen als het warmtenet er een keer mee op houd vanwege corrosie van de pijp in de grond waarmee ze de warmte uit de aarde halen net als bij Ammerlaan is gebeurd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *