Klapwijk verdeeld over afsluiten Hoogseweg

Moet de Hoogseweg dicht of juist niet? Die kwestie houdt de gemoederen in Klapwijk flink bezig.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zit een beetje met de handen in het haar over de vraag of de Hoogseweg nu wel of niet als extra ontsluiting kan worden gebruikt voor Klapwijk. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er een ‘knip’ komt in de weg, zodra de verderop gelegen Zijdeweg als onderdeel van de Oostelijke Randweg in gebruik is genomen. Dat is nu het geval. Maar in de wijk is nu een felle discussie ontstaan over afsluiting van de Hoogseweg.

‘Hoogseweg open’ of ‘Hoogseweg dicht’ houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Oostland-Pijnacker in 2013 werd tot de afsluiting besloten om sluipverkeer via de smalle polderweg te voorkomen. Dat zou nu dus moeten gebeuren. Maar in de komende jaren gaat Klapwijk op de schop vanwege het groot onderhoud aan alle wegen en straten in de wijk. Dan zou een tijdelijke openstelling van de Hoogseweg juist van belang kunnen zijn, niet alleen voor personenauto’s, maar ook voor het bouwverkeer.

Alleen vrachtwagens

Om die reden besloot het college van B & W in juli van dit jaar, dat de Hoogseweg alleen voor vrachtwagens zou worden afgesloten. Maar daar namen de bewoners van de weg en uit de wijk geen genoegen mee. Zij vonden dat de weg wél volgens de oorspronkelijke plannen dicht moest, ook voor personenauto’s. Bewoners van de Hoogseweg stapten zelfs naar de rechtbank om een voorlopige voorziening af te dwingen.

Het college nam daarom in september een nieuw besluit: de Hoogseweg ging tóch dicht voor alle motorvoertuigen. Wel werd aangekondigd dat in de komende tijd met de bewonersvereniging wordt overlegd hoe het moet met de ontsluiting van Klapwijk tijdens het onderhoud aan de wegen en straten. Mogelijk zou de Hoogseweg tijdens die werkzaamheden dan weer tijdelijk worden opengesteld, om te voorkomen dat de Klapwijkseweg en de woonstraten alle onderhoudsvoertuigen zouden moeten verwerken.

Weer bezwaren

Nu blijkt dat ook dat nieuwe besluit van het college weer veel bezwaren heeft opgeleverd, maar dan van ándere bewoners van Klapwijk. In de reactie op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over de Hoogseweg laten B & W weten, inmiddels ‘heel veel reacties’ te hebben gekregen van bewoners die de nieuwe ontsluiting juist wél willen. Dat was bij bewonersgesprekken in de wijk niet eerder tot uiting gekomen.

De gemeente gaat daarom opnieuw in gesprek met de wijk en met bewoners van de Hoogseweg. Samen met de bewonersvereniging wil het college er achter komen hoe breed het draagvlak is voor het openhouden van de weg. Ook wordt verder overlegd over de tijdelijke openstelling gedurende de bouwwerkzaamheden.

Voor daar een definitief besluit over wordt genomen worden eerst de effecten daarvan onderzocht, onder meer via een akoestisch onderzoek in het kader van de wet geluidhinder.

2 reacties op “Klapwijk verdeeld over afsluiten Hoogseweg”
    • Hoogseweg is geen sluipweg. Het is een milieu vriendelijkere weg van Klapwijk Hoogsche Blok richting Zoetermeer. Die weg is korter, sneller en veiliger dan de route over 6 rotondes. Voor bewoners van Tolhek is de Hoogseweg niet korter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *