Kleinschalig Alzheimer Trefpunt

Omdat er ondanks corona toch behoefte is aan contact en het delen van ervaringen houdt het Alzheimer Trefpunt Pijnacker Nootdorp deze maand twee kleinschalige bijeenkomsten met het thema ‘Op weg naar de feestdagen’. Daar kunnen telkens maximaal twaalf mensen aan deelnemen.

De avonden zijn gepland op 7 december in dienstencentrum De Schakelaar in Pijnacker en op 14 december in CulturA & Zo in Nootdorp. De bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21 uur. Als blijkt dat er meer aanmeldingen komen dan het maximale aantal, dan wordt geprobeerd om een extra avond te organiseren.

Aanmelden kan bij de SWOP, tel. 015-3699699 of via dit mailadres.

Interviews op video

De regionale afdeling DWO van Alzheimer Nederland heeft in de afgelopen maanden over verschillende onderwerpen die te maken hebben met dementie interviews gehouden met deskundigen. Deze interviews zijn op video zijn te vinden op deze webpagina. Het meest recente interview is met de Pijnackerse notaris Jacques Wienen over wat er juridisch allemaal geregeld moet worden in het geval van dementie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *