Knullig gedoe rond stemming in de gemeenteraad

COMMENTAAR | De manier waarop de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp een besluit heeft genomen over de begroting voor volgend jaar en later, toch niet het minst belangrijke onderwerp op de raadsagenda, verdiende vorige en deze week bepaald niet de schoonheidsprijs. Sterker nog: je mag ook spreken van een wat knullig gedoe. Bij een voorstel van de Partij voor de Dieren leken vorige week de stemmen te staken en daarom moest deze maandag ijlings een nieuwe besluitvormende vergadering worden uitgeschreven. Maar achteraf gezien was dat helemaal niet nodig geweest, zo bleek maandag in de loop van de dag.

Het voorstel van de dierenpartij ging over een financiële bijdrage voor de wildopvang in Delft, die ook veel gewonde vogels en kleine zoogdieren opvangt die in Pijnacker-Nootdorp langs de weg of in het park worden aangetroffen. Daar was in de afgelopen maanden al eerder in de raad over gesproken, en toen had de Partij voor de Dieren al gemerkt dat er niet zoveel enthousiasme voor was. Toch diende de partij het bij de behandeling van de begroting in als zogenaamd amendement, een wijzigingsvoorstel op die begroting.

VOORAFGAAND AAN DE raadsvergadering was de fractie van de Partij voor de Dieren er al op aangesproken dat opgepast moest worden voor belangenverstrengeling. Raadslid Annemieke Hulsbergen van de PvdD is medewerker van de wildopvang. De waarschuwing vanuit andere fracties had ertoe geleid dat zij zich vorige week dinsdag onthield van stemming over het voorstel, om zo te voorkomen dat er daadwerkelijk belangenverstrengeling zou kunnen optreden. De enige juiste stap.

Tijdens de vergadering van vorige week bleek er nog een opmerkelijk feit: raadslid Ben Glaser stemde afwijkend van zijn fractie, Eerlijk Alternatief. EA was, net als VVD, PPN en een van de twee raadsleden van de partij voor de Dieren voor het amendement, maar Glaser had zich laten overtuigen door het college en stemde tegen. Daarmee kwam de stemming uit op 15-15, en dat werd beschouwd als ‘de stemmen staken’. Het reglement schrijft voor dat dan in een nieuwe besluitvormende raadsvergadering opnieuw over het voorstel zou moeten worden gestemd, en daarna ook over de begroting.

Maar het college zag over het hoofd dat raadslid Hulsbergen wel aanwezig was, en dus had moeten worden meegeteld. Er waren maar 15 van de 31 stemmen voor het voorstel, en dat was daarmee dus vorige week al verworpen. Het bijeenroepen van een nieuw raadsvergadering deze week was dus nergens voor nodig geweest.

DAT HET VOORSTEL van de Partij voor de Dieren vorige week al verworpen blijkt te zijn is natuurlijk jammer voor de indieners en voor de wildopvang in Delft, die had gehoopt een goed argument in handen te hebben bij het benaderen van andere gemeenten in de regio die ook om een financieel bijdrage is gevraagd. Maar toch is het verwerpen van het amendement zo slecht nog niet: de Partij voor de Dieren had door de kwestie op deze manier via een wijzigingsvoorstel op de begroting aan de raad voor te leggen gewoon de verkeerde weg gekozen. In de tekst van het voorstel lag al besloten dat alle gemeenten in de regio mee moeten doen, en of dat lukt op korte termijn is op zijn minst twijfelachtig.

Het lijkt inderdaad beter om het functioneren van de wildopvang breder te bezien in het kader van het dierenbeleid, waar over enige tijd toch al over zal worden gesproken in de raad. Dan kan ook in samenhang met andere maatregelen worden afgewogen of Pijnacker-Nootdorp daar geld voor uit moet trekken of niet. Ook is er dan tijd om af te stemmen met de andere gemeenten in de regio waar de opvang actief voor is. De toezegging van het college om de nota dierenopvang al eerder te behandelen dan eigenlijk op de planning stond is in dat verband in elk geval positief.

Paul Houkes

 

 

Een reactie op “Knullig gedoe rond stemming in de gemeenteraad”
  1. Ik zou toch eens bij mevrouw Hulsbergen navragen hoe het echt zit. Volgens mijn informatie is ze geen ‘medewerker’ van de Dierenopvang, maar een oud-bestuurslid. Dat zou betekenen dat hééél veel raadsleden op grond van vroegere maatschappelijke activiteiten niet mogen meestemmen op bepaalde onderwerpen!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *