Komkommerweg krijgt vorm

Het gaat nu hard met de aanleg van de nieuwe Komkommerweg, die wordt aangelegd tussen de provinciale weg N470 en de Delftsestraatweg tussen Delfgauw en Pijnacker. Het wordt de nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het kassengebied van Pijnacker West. Na de opening zullen de kernen van Pijnacker en van Delfgauw voor een belangrijk deel verlost zijn van het vrachtverkeer naar en van de glastuinbouwbedrijven.

Op de N470 wordt al hard gewerkt aan de nieuwe rotonde.
Het werk moet worden gedaan met zo weinig mogelijk hinder voor het verkeer.

De aansluiting van de nieuwe weg op de N470 gaat straks met een nieuwe rotonde, waarvan de contouren inmiddels zichtbaar zijn. Daar is lang over gesproken, omdat de provincie eigenlijk geen extra rotonde wilde. Men was bang dat de doorstroming op de provinciale weg zou stagneren. Voormalig wethouder Piet Melzer kreeg het dankzij zijn goede relatie met gedeputeerde Floor Vermeulen voor elkaar dat de provincie toch akkoord ging. Wel wordt in de komende jaren de doorstroming op de weg goed in de gaten gehouden.

Het fietspad langs de N470 is vanwege de werkzaamheden al geruime tijd afgesloten. Straks fiets je hier via een tunnel onder de rotonde door.
Contouren tussen N470 en Schimmelpenninck van de Oyeweg
Deel van de Komkommerweg richting de provinciale weg op de achtergrond.
Blik vanaf de Schimmelpenninck van de Oyeweg
Langs de weg komen ook de nodige kabels en leidingen.

Bedrijven in het glastuinbouwgebied krijgen een directe aansluiting op de nieuwe Komkommerweg. Tuinbouwbedrijf Gebr. Duijvestijn zal als eerste gebruik kunnen maken van deze nieuwe aansluiting.

Ondanks de moderne techniek komen er gewoon sterke mannen met schoppen aan te pas als je een nieuwe weg aanlegt.
Tussen de Delftsestraatweg en de Schimmelpenninck van de Oyeweg.
Aansluiting van de Komkommerweg naar de Delftsestraatweg.
De Delftsestraatweg op de achtergrond.
De banden liggen al klaar voor de rotonde met de Delftsestraatweg.
Het is al goed zichtbaar hoe de aansluiting met de Delftsestraatweg wordt.
Hier takt de Komkommerweg aan op de Delftsestraatweg.

Volgens de planning zou de nieuwe Komkommerweg nog voor de zomer moeten worden opgeleverd. Als alles goed loopt moet dan ook de fietstunnel onder de rotonde bij de N470 gereed zijn.

  1. Fijn dat er eindelijk een oplossing in zicht is voor het vrachtverkeer.

    Maar zolang het zware vrachtverkeer niet wordt gereguleerd op de Delfsestraatweg / Delfgauwseweg, zullen vrachtautos richting Amsterdam/Den Haag deze route door Delfgauw gewoon blijven gebruiken. Komen hiertegen maatregelen van de gemeente?

  2. Deze nieuwe verbinding moet de kern van Delfgauw ontlasten van het zware vrachtverkeer, en bewoners van Delfgauw hebben lang op deze oplossing gewacht. Volgens de plannen komt er jammergenoeg geen verbod op vracht op de Deftsestraatweg, wat betekent dat de kans groot is dat het vrachtverkeer dat richting Den Haag en Amsterdam rijdt helemaal niet afneemt. Dat zou erg jammer zijn gezien de grote investering in de nieuwe weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *