Kort geding om kassen tegen te houden

Het mooie uitzicht van de bewoners gaat straks verloren: zij krijgen de nieuwe kassen van een paprikakwekerij pal voor hun neus.

Bewoners van de Kievitlande in de nieuwbouwwijk Ackerswoude hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, om te voorkomen dat pal voor hun neus een nieuw kassencomplex wordt gebouwd. De zaak dient volgende week woensdag, op 3 oktober.

Volgens de bewoners is de uitbreiding van de paprikakwekerij op de grond tegenover hun woningen in strijd met de verzekering die ze voor de koop van hun huis hadden gekregen, dat het gehele gebied zou worden ingericht als ‘groen & spelen’ en dat dit in een wijziging van het bestemmingsplan zou worden vastgelegd.

De kwestie is actueel omdat de gemeenteraad donderdagavond een besluit moet nemen over de aankoop van gronden rondom de Monnikenweg. Het gaat om verschillende percelen, en een daarvan is bedoeld om de bestaande Blokweg door te kunnen trekken naar de Monnikenweg. Een ander perceel zal worden gebruikt als zogenaamde uitplaatslocatie voor agrarische bedrijfswoningen die elders moeten verdwijnen.

Paprikakweker

In het raadsvoorstel wordt gemeld dat een deel van de gronden – het perceel tegenover de Kievitlande – later weer zal worden verkocht aan de paprikakweker vanwege zijn uitbreidingsplannen. Wethouder Frank van Kuppeveld benadrukte tijdens de oordeelvormende vergadering van vorige week dat dit los moet worden gezien van de aankoop van de gronden, waar de raad nu over moet besluiten.

De bewoners zien dit totaal anders. Zij zijn woedend over de ontwikkelingen. Woordvoerder Sjoerd Schneijderberg: “Er stonden tijdens de verkoop van het project Landrijk 1 al oude kassen, direct grenzend aan de weg hier voor de deur. Daarom wilden wij dit huis aanvankelijk niet kopen, hoewel we echt interesse hadden in deze mooie wijk. Maar toen kwam ineens het bericht vanuit de gemeente dat die kassen hier zouden verdwijnen en dat het gehele gebied zou worden ingericht als ‘groen en spelen’. Dat veranderde voor ons het hele verhaal. We hebben toen meteen een optie op het huis genomen.”

Schneijderberg deed voor hij zijn handtekening plaatste nog wel onderzoek of het bericht klopte. Onder andere door de toenmalige projectleider van Ackerswoude werd hem, ook schriftelijk, verzekerd dat het bericht klopte. Dat was voor hem en voor zijn buren in het rijtje voldoende om de koopakte voor hun woning te tekenen.

Helemaal blij

Groen en spelen: dat zou de bestemming worden van de grond. Op basis daarvan kochten de bewoners hun nieuwe huis.

“Die oude kassen zijn inderdaad gesloopt, dus we waren helemaal blij”, zegt Schneijderberg. “Tot ik toevallig de tuinder tegenkwam die vertelde over zijn uitbreidingsplannen, en die ook liet weten daarover met de gemeente in onderhandeling te zijn. Toen gingen alle alarmbellen af.”

Vanzelfsprekend kwamen de bewoners direct in actie. In een gesprek met de nieuwe projectleider van Ackerswoude kwam toen ineens naar voren dat de bewoners het verkeerd begrepen zouden hebben, of dat ze de aanvankelijke berichten verkeerd hadden geïnterpreteerd. Niet het hele gebied zou worden ingericht als ‘groen & spelen’, maar slechts een deel. “Omdat we er met de gemeente absoluut niet uitkwamen hebben we uiteindelijk een advocaat ingeschakeld, Die heeft er in de afgelopen maanden verschillende keren geprobeerd met de gemeente in gesprek te komen, maar dat werd steeds afgehouden. Ook toen de advocaat dreigde met een kort geding lukte het nog steeds niet om een gesprek te krijgen.”

Inmiddels is het Schneijderberg wel duidelijk waarom dat gesprek niet tot stand komt. De advocaat van de gemeente heeft laten weten dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp al een mondelinge overeenstemming met de tuinder heeft over de aankoop van de gronden en over de uitbreiding van zijn kwekerij. Er zou zelfs al een aanvraag liggen voor een omgevingsvergunning.

Spreekrecht

Tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad maakten de bewoners van de Kievitlande gebruik van het spreekrecht om te proberen de gemeenteraad achter zich te krijgen. Toen en ook tijdens de oordeelvormende vergadering van de raad wilde wethouder Van Kuppeveld niet inhoudelijk ingaan op het conflict, vanwege het feit dat de bewoners de gang naar de rechter hadden aangekondigd.

VVD-raadslid Edo Haitsma vond afgelopen week dat de raad geen besluit over de aankoop van de gronden zou kunnen nemen vóór er een rechterlijke uitspraak zou liggen. Ina Mantjes van Gemeentebelangen sloot zich daarbij aan. Maar wethouder Van Kuppeveld hield vol dat het bij het voorliggende raadsbesluit uitsluitend gaat over de aankoop van de gronden. Hij wilde ook niet vooruitlopen op een gerechtelijke uitspraak.

Die uitspraak gaat er dus wel komen, na het kort geding van volgende week. De bewoners eisen dat de plannen voor de uitbreiding van de paprikakwekerij worden tegengehouden. En ze zetten meteen maar hoog in, met een dwangsom van vijf miljoen euro. “Dat klopt, we zijn boos”, zegt Schneijderberg wat laconiek.

‘Verschil van mening’

Wethouder Frank van Kuppeveld laat in een reactie weten dat de bewoners en de gemeente van mening verschillen over de toezeggingen die in het verleden zouden zijn gedaan. “Hierover loopt momenteel een juridische procedure en vooruitlopend op de uitkomst moeten we helaas terughoudend zijn met de communicatie en het delen van informatie”, aldus de wethouder.

Volgens Van Kuppeveld is in de afgelopen twee weken meerdere malen telefonisch en schriftelijk geprobeerd om met de bewoners in gesprek te komen. “De gemeente wil graag zonder voorwaarden of eisen vooraf open een gesprek aangaan, de bewoners stellen hier echter wel eisen aan en hebben helaas een juridische procedure gestart.” De bewoners zeggen dat zij helemaal geen eisen hebben gesteld aan dit gesprek.

De wethouder bevestigt dat er inderdaad al een mondelinge koopovereenkomst is met de paprikakweker voor de uitbreiding van zijn bedrijf. “Hiervoor is geen aparte toestemming nodig van de gemeenteraad, want dit past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders”, aldus Van Kuppeveld.

De bewoners van dit rijtje woningen aan de Kievitlande in Ackerswoude zijn woedend. “Als we dit hadden geweten, hadden we het huis niet gekocht.”

 

 1. Wij hebben een zoon die daar woont en weten van het gedoe af met de gemeente ondanks dat het zwart op wit staat.De Gemeente speelt een Smerig spelletje met de bewoners.

  • Dit soort praktijken passen ze ook al jaren toe bij het in handen krijgen van de grond voor de aanleg van de oostelijke randweg.
   Er valt niet in redelijkheid met de bestuurders van onze gemeente te overleggen. Ze verdraaien de waarheid met speels gemak en weten de burgers die voor hun recht op komen als leugenaar neer te zetten.
   Doen alsof er goed overleg mogelijk is, maar bij voorbaat staat de uitkomt vast en gaan ze hun eigen gang.
   Ik wens de bewoners aan Kievitlande veel sterkte en hoop dat ze ook juridisch in hun recht staan.

Laat een reactie achter op Muller Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *