1,5 miljoen opzij voor kosten coronacrisis

B & W willen anderhalf miljoen euro opzij zetten om de kosten van de coronamaatregelen te kunnen dekken.

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp wil alvast een bedrag van anderhalf miljoen euro opzij zetten om de kosten te kunnen dekken van de coronacrisis, waaraan ook de gemeente veel geld kwijt is. De gemeenteraad krijgt binnenkort het voorstel om via de zogenaamde Kadernota een bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen corona’ in te stellen en daar 1,5 miljoen in te storten. Dat geld wordt uit de algemene reserve gehaald.

Ook de lokale overheid is extra geld kwijt vanwege de coronacrisis. Gemeenten hebben minder diepe zakken dan het rijk, omdat zij immers een sluitende begroting moeten hebben. Voor Pijnacker-Nootdorp geldt net als voor andere gemeenten dat er onverwachte kosten zijn vanwege covid-19 en aan de andere kant ook minder opbrengsten. De kosten voor de gemeentelijke organisatie nemen bijvoorbeeld toe, omdat er meer mensen nodig zijn om allerlei coronamaatregelen te kunnen uitvoeren en ook is er sprake van inkomstenderving. Zo is de huur van sportaccommodaties en andere gemeentelijke gebouwen een paar maanden lang opgeschort.

Vermoedelijk is de gemeente ook extra geld kwijt voor thuiswerkfaciliteiten van ambtenaren en om digitale vergaderingen mogelijk te maken, ook voor de gemeenteraad.

Kadernota

De gemeenteraad krijgt volgende maand met de Kadernota waarschijnlijk al een globaal overzicht van de kosten die Pijnacker-Nootdorp kwijt is aan de coronacrisis. Dat het college wil voorstellen daar anderhalf miljoen voor uit de reserves te halen geeft al een indicatie dat het niet om een klein bedrag zal gaan.

De aanslag op de algemene reserve hoeft geen groot probleem op te leveren. Binnenkort wordt aan die reserve een bedrag van ruim 85 miljoen toegevoegd wegens de verkoop van de aandelen in energiebedrijf Eneco.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *