Kritische opmerkingen over busmuseum

Op dit terrein langs de N470, naast het opstijgpunt van de hoogspanningsleiding, wil het Zuid-Hollands Autobus Museum zich vestigen.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft nog behoorlijk wat twijfels over de vestiging van een autobusmuseum in de Oude Polder van Pijnacker. Er is kritiek op de locatie aan de rand van de wijk Tolhek, langs de N470 en bij het zogenaamde opstijgpunt van de hoogspanningsleiding. Ook zijn er vragen over de haalbaarheid en de financiƫle onderbouwing van het museum, bleek donderdagavond tijdens de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad.

Er gaat nog een lange procedure vooraf aan de mogelijk komst van het museum, dat nu nog in Den Haag is gevestigd. Het bestemmingsplan voor de betreffende locatie moet worden gewijzigd, en die procedure is nog maar in het stadium van een voorontwerp. Toch lieten de meeste fracties in de raad donderdag al merken dat de komst van het museum naar die plek wat hen betreft nog geen gelopen race is.

Het autobusmuseum, gerund door een stichting die afhankelijk is van vrijwilligers, toont nu een deel van de collectie historische bussen in het Haags Openbaar Vervoer Museum, maar daar is te weinig ruimte. Daarom wil de stichting in twee fasen een nieuw museum vestigen in Pijnacker, en daarbij kwam het stuk grond bij Tolhek in beeld. 

Niet bouwen in het groen

Verschillende fracties wezen er donderdagavond op dat die locatie nu groen is, en dat je daarin niet zou moeten bouwen. De Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp verwezen naar het net gesloten raadsbrede akkoord, waarin is vastgelegd dat bouwen in groengebieden niet is toegestaan. Saskia Kleewein (PPN): “De locatie heeft nu de bestemming recreatie en natuur. Dat moeten we niet aantasten. Er is vast wel een andere plek te vinden. Misschien is er wel ruimte op De Boezem.” Ook Annemieke Hulsbergen (PvdD) wees op het raadsbrede akkoord. “We zijn niet tegen zo’n museum, maar het college moet op zoek naar een andere locatie.” 

Andere fracties zijn ook bang voor de verkeersdruk in de wijk door de bezoekers die het museum zal trekken. Nita Graafland (Eerlijk Alternatief): “Er wordt wel gesproken over alleen weekendopening, maar wie zegt dat dat zo blijft?” Ina Mantjes (Gemeentebelangen) deelde die zorg, en zij vroeg zich ook af of de financiele onderbouwing van het museum wel voldoende is gegarandeerd.

Tenniscentrum

Wethouder Ilona Jense (VVD) pareerde de kritiek op de locatie. Volgens het bestemmingsplan zou er op die plek nu ook al een fors gebouw mogen worden neergezet, namelijk een tenniscentrum. Het argument dat niet in een groengebied gebouwd mag worden gaat dus in dit geval niet op.

De gemeenteraad neemt eind deze maand een besluit over het voorstel om het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak. Volgende week woensdag, 23 mei, is er op het Bestuurscentrum een informatiebijeenkomst voor bewoners over de plannen van het museum. Vanaf 19 uur rijdt elk half uur een historische bus vanaf het wijkcentrum aan de Gantellaan naar het bestuurscentrum.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *