Laagdrempelig klankbord

Malissa Bron

Malissa Bron van Loiza Coaching gaat vrouwen die een goed gesprek willen voeren over dingen waar ze tegenaan lopen, eens per maand een laagdrempelig klankbord bieden. Onder het motto ‘Koffiespot’ is ze te vinden op telkens een andere plek in de regio, achter een kopje koffie, gewoon ergens in een café of lunchroom. Ze wil op die manier vrouwen de kans geven om een probleem aan te snijden zonder dat het meteen een therapeutisch traject moet worden.

Malissa denkt op die manier vrouwen te kunnen bereiken die de drempel naar een psycholoog te hoog vinden, of die vinden dat hun probleem niet groot of belangrijk genoeg is om over te praten. Als er behoefte aan blijkt te bestaan, dan is het mogelijk dat uit de koffiegesprekken een klankbordgroep met gelijkgestemde vrouwen voort komt.

De eerste Koffiespot is op 14 juni vanaf 12,30 uur in restaurant Buytenhout aan de Dobbeplas. Omdat het om een-op-eengesprekken gaat is het belangrijk vantevoren via WhatsApp contact op te nemen. Dat kan via tel. 0634854702.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *