Laatste containerplekken ter inzage

De groenstrook tussen de Meidoornlaan/Thorbeckesingel en de Wilgenhof in Pijnacker-Noord is aangewezen als een van de zes laatste locaties.

Het Nieuwe Inzamelen is bijna een feit in Pijnacker-Nootdorp. In de komende periode worden op alle plekken in de zogenaamde klikowijken waar het afval nog niet volgens dat systeem gescheiden werd ingezameld, de ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Er zijn in Pijnacker nog maar zes plekken over die definitief moeten worden vastgesteld. Die locaties zijn door de gemeente aangewezen en het plan daarvoor ligt nu tot 8 februari ter inzage.

Over veel locaties voor de ondergrondse containers was relatief weinig discussie, maar bij een aantal plekken kwamen omwonenden in het geweer of bleken er technische redenen te zijn waarom de geplande containers daar niet konden komen. Het gemeentebestuur heeft met bewoners veel overleg gevoerd over alternatieve locaties, en in de afgelopen maanden werd over de meeste plekken overeenstemming bereikt.

Nieuw plan

Voor vier plekken in Pijnacker-Noord, een in de wijk Keijzershof en een in De Venen-Oost moest een nieuw plan worden gemaakt. Dat is gebeurd: vanaf 28 december zijn deze alternatieve locaties ter inzage gelegd. Het gaat om ondergrondse containers op de Vossenzoom, de Acacialaan, de Mr. Dr. van der Helmlaan, Meidoornlaan, Rommesingel en Delflandstraat.

Tot 8 februari kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Dat kan via een formulier op de website van de gemeente, door een brief naar het college van B & W te sturen of door een gesprek bij de afdeling wijkzaken, waarvoor wel eerst een afspraak moet worden gemaakt. Meer hierover is te vinden op deze webpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *