Lokaal LPN: ‘Veel meer naar de inwoners luisteren’

Geurt Visser en Jef Burger willen met Lokaal LPN de bewoners centraal stellen.

Lokaal LPN wil een verandering van de bestuurscultuur in Pijnacker-Nootdorp. Dat is volgens die partij nu vooral een stadhuiscultuur en alle partijen in de raad, ook de lokale partijen, conformeren zich daaraan. Veel raadsleden zijn uit het oog verloren dat ze volksvertegenwoordigers zijn en dat ze er dus namens de bewoners zitten, vindt bestuurslid en kandidaat-raadslid Jef Burger.

“De gemeente moet veel meer in gesprek met de bewoners om te vragen: wat willen jullie? En dan moet je natuurlijk ook kijken naar wat er kán. Je moet soms ook heel nuchter kunnen zeggen: daar hebben we geen geld voor.”

De lokale partij, die er hard voor gaat werken om met minstens drie zetels in de gemeenteraad terug te komen, vindt dat de inwoners weer centraal moeten staan. Burger: “Het is meer dan ooit nodig om met elkaar en met de inwoners in discussie te gaan, in plaats van weer een motie indienen om in de krant te komen. We willen niet pas aan het eind van een heel traject de inwoners met plannen confronteren. Je moet het omdraaien: eerst een discussiestuk maken waarop mensen kunnen reageren, daarover met hen in gesprek gaan, en pas dan een definitief voorstel maken.”

Inspreken

Geurt Visser, die als lijsttrekker van Lokaal LPN de kieslijst aanvoert, is het daar volledig mee eens. “Als je vroeger als bewoner iets niet voor je deur wilde, dan ging je naar een raadsvergadering en dan had je de illusie dat je door in te spreken de gemeenteraad op andere gedachten kon brengen. Dat is nauwelijks meer zo. Een voorstel gaat pas naar de gemeenteraad toe als het college denkt: hier is een meerderheid voor. Het is voor de inwoners haast onmogelijk om de raad door inspraak op andere gedachten te brengen. Wij willen het omdraaien: als er stukken bij ons worden aangeleverd, dan gaan we eerst met de bewoners in gesprek voor we er een standpunt over innemen.”

Visser vergelijkt het met een voetbalwedstrijd, waarin de inwoners pas in de laatste tien minuten mogen meespelen. “Wij stellen ze op in de basis. Maar we geven wel vantevoren de spelregels: dit kan wel en dat kan niet. Wij willen ons als volksvertegenwoordigers dus veel meer dienstbaar opstellen.”

Jef Burger: ‘Zoveel know-how onder de inwoners, maar we maken er geen gebruik van.’

Know-how

Jef Burger is er van overtuigd dat het mogelijk is om de bewoners van Pijnacker-Nootdorp veel meer te betrekken bij de besluitvorming. “Dit dorp heeft zoveel know-how binnen de gemeentegrenzen, maar we maken er geen gebruik van. Als je consultatierondes houdt, dan krijg je een veel betere besluitvorming.”

“We gaan er in ieder geval voor zorgen dat onze fractiekamer altijd open is”, zegt Visser. “Onze fractievergaderingen kunnen dan als een soort referendum gezien worden. We hebben hier in Nootdorp de discussie gehad over wel of niet een vmbo. Nodig daarvoor nou eens de mensen uit die een kind hebben in groep zeven of acht en vraag hen waar ze behoefte aan hebben. En durf dan op basis van die informatieavond je standpunt te bepalen.”

Neem ook de discussie over de manier waarop het centrum van Pijnacker tot leven moet worden gewekt, zegt Burger. “Dat centrum heeft het karakter van een wijkwinkelcentrum van een grote stad en dat verander je niet meer. Als je daar nog iets aan wil doen, denk dan niet primair aan meer winkels, maar aan dingen waarmee je mensen bij elkaar kunt brengen. De vraag is ook: moet je er nog meer woningen bouwen? Je hebt met de Rabo-locatie nog een laatste stukje dat we kunnen ontwikkelen. Luister nou voor een keertje eens niet naar projectontwikkelaars, want die gaan alleen achter de knaken aan en laten jou met het risico zitten.” 

Tijdelijke woonunits

Ook op andere terreinen wil Lokaal LPN anders nadenken over belangrijke vraagstukken. Zo zou de behoefte aan meer woningen voor jongeren en starters op de woningmarkt kunnen worden ingevuld met tijdelijke woonunits, die worden neergezet op plekken waar in de komende jaren toch niets anders wordt ontwikkeld. Er zijn allerlei nieuwe woonvormen, zoals tiny houses of prefabwoningen die zonder subsidie kunnen worden gebouwd en die niet meer dan 500 euro aan huur per maand hoeven kosten. “Waarom gebeurt dat niet, terwijl er wel bedrijventerreinen leeg staan? Als wij in de raad komen, dan gaan we ons daar zeker sterk voor maken. Je moet er alleen wel voor zorgen dat die mensen na vijf jaar ergens anders kunnen wonen.”

De voormannen van Lokaal LPN willen in de komende jaren een serieus onderzoek naar de wenselijkheid van het vormen van de gemeente Oostland, door het samenvoegen van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Volgens Burger zou dat veel voordelen hebben voor het economische klimaat. “Dat hoeft nog niet meteen een fusie te zijn: laten we eerst eens een aantal jaren intensief samenwerken. Daarna kun je zien of er echt draagvlak is voor een samenvoeging.”

Geurt Visser: Excuses voor jeugdige onbezonnenheid.

Niet onbesproken

De keuze om Geurt Visser te vragen als lijsttrekker voor Lokaal LPN is misschien verrassend. Visser is bepaald geen onbesproken figuur. Gedurende de eerste periode van zijn raadslidmaatschap in Pijnacker-Nootdorp kreeg hij bakken vol kritiek over zich heen toen hij ‘uit jeugdige onbezonnenheid’, zoals hij het nu noemt, een Twitter-account opende onder de naam ‘Telstar Offline’. Via dat account bekritiseerde hij collega-raadsleden en nam hij mensen flink op de hak. Eerst ontkende hij dat hij achter dit nepaccount zat, maar later gaf hij toe en bood hij daar in de gemeenteraad zijn excuses voor aan. 

Het is hem nog geruime tijd nagedragen, weet hij. “Ik had het zo niet moeten doen natuurlijk. Maar je ziet ook dat steeds dezelfde mensen verhalen blijven vertellen over posts die ik gewoon niet gedaan heb. Dat zie je ook in Den Helder: je wordt ergens van beticht, ook al zijn het dingen die nooit zijn aangetoond. En dan komt er geen wederhoor maar verschijnen er wel verhalen de krant, die later weer door andere journalisten worden overgenomen. Dat is iets dat ik oprecht jammer vind.”

In opspraak

Met Den Helder doelt Visser op de afloop van zijn wethouderschap in die stad. Hij raakte daar in 2015, relatief kort na zijn aantreden als wethouder financiën, in opspraak omdat hij seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd aan zijn collega’s. Hij heeft dat zelf altijd ontkend, maar het leidde uiteindelijk wel tot zijn aftreden.

Is hij niet bang dat al die zaken hem weer worden nagedragen als hij nu opnieuw zitting wil in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp? “Ja, misschien wel, maar zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd. Maar het is wel duidelijk: als mijn naam wordt genoemd, dan weet je al van tevoren welke mensen op Twitter gaan reageren. De mensen die mij kennen weten dat bepaalde dingen die over mij zijn geschreven gewoon totale onzin zijn. Maar ja, het is soms wel moeilijk om daar tegen te vechten.”

Ik vind het een hele eer
dat Jef mij vraagt. Hij is
toch mijn oude leermeester

“Het vertrouwen van de mensen om me heen, dat is het belangrijkste. Als de mensen om je heen je niet meer vertrouwen, dan weet je dat je verkeerd bezig bent. Ik ben altijd open en eerlijk geweest, dat zal ik ook altijd blijven. Dat Telstar Offline, dat was niet slim, daar heb ik ook mijn excuses voor aangeboden. Daarna heb ik met verschillende fracties in de gemeenteraad nog heel goed samengewerkt.”

Visser is er van overtuigd dat die samenwerking opnieuw mogelijk is. Het feit dat Burger hem heeft gevraagd is ook belangrijk voor hem. “Ik vind het een hele eer dat Jef mij vraagt. Hij is toch mijn oude leermeester van vroeger, zeg maar.”

Rehabilitatie

Dat Visser nu zowel in Pijnacker-Nootdorp als in Den Helder lijsttrekker van een lokale partij is, is volgens hem geen probleem. “Ik heb niet de ambitie om in Den Helder de gemeenteraad in te gaan. Ik heb vanaf het begin gezegd: ik wil daar nog wel op de lijst om de kans te krijgen om opnieuw wethouder financiën te worden. Dat is voor een deel ook als rehabilitatie, ja. Maar ik word er geen raadslid. Er staan in Den Helder prima mensen op de lijst, dus het is ook niet nodig.”

Geen lid van de gemeenteraad van Den Helder dus, maar wel weer raadslid in Pijnacker-Nootdorp als de kiezers het willen. Hij is er van overtuigd dat er mensen genoeg zijn die hem steunen. “Ze weten hier heus wel wie ik ben en hoe hard ik werk. Wat wel veranderd is: dat populistische van toen is er wel vanaf, dat heeft me mijn kop gekost. Ik ben nu veel meer dienstbaar.”

Paul Houkes

2 reacties op “Lokaal LPN: ‘Veel meer naar de inwoners luisteren’”
  1. Hemeltje lief, komen we dan nooit van die man af? Iemand zei laatst zo treffend: ‘het is net Donald Trump in kaasverpakking’. De arme schat, zomaar allemaal nare ervaringen die mensen maar niet kunnen vergeten en blijven uiten. Hij heeft toch sorry gezegd! Dat kun je niet van iedereen zeggen in de #metoo discussie. Nee beste mensen, het populisme is er wel vanaf zegt hij…… Laat me niet lachen!

  2. Pingback: Geurt Visser wil niet in Helderse raad, ook lijsttrekker in Pijnacker-Nootdorp - Den Helder Actueel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *