Lokale lasten stijgen vrijwel niet

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp zijn volgend jaar nauwelijks meer geld kwijt aan de lokale lasten, zoals onroerendezaakbelasting, rioolheffing en leges. Vrijwel alle tarieven worden uitsluitend verhoogd met het percentage van de inflatie. Een uitzondering geldt, zoals vorige week al bekend werd, voor de afvalstoffenheffing. Die gaat in 2021 met 5,9% omhoog. Voor huishoudens met twee of meer gezinsleden betekent dat een stijging van ongeveer 20 euro per jaar.

De verhoging van de afvalstoffenheffing blijft nog beperkt omdat de gemeenteraad eind vorig jaar besloot om een deel van het overschot op de begroting te gebruiken om het tekort bij de afvalinzameling bij te passen. Dit jaar werd hier een half miljoen aan besteed en volgend jaar past de gemeenteraad nog twee ton bij om het tekort deels af te dekken.

Onzekerheden

Dat de lokale lasten in 2021 op vrijwel hetzelfde niveau blijven als dit jaar laat ook zien dat de financiƫle positie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog steeds goed is. Ook volgend jaar houdt de gemeente op de begroting geld over: het positieve saldo bedraagt 388.000 euro.

Maar onzekerheden zijn er volop. Zo is nog niet precies duidelijk hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt en ook zijn er nog de steeds verder oplopende kosten voor het sociaal domein (jeugdzorg, wmo en participatie). Ook is pas eind dit jaar bekend wat de financiƫle gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente zullen zijn.

Enecogelden

Dat voor volgend jaar en ook de jaren daarna nog steeds overschotten op de gemeentelijke begrotingen worden geraamd, komt vooral omdat het college een deel van de opbrengst van de aandelen in het energiebedrijf Eneco gebruikt om de rente die de gemeente elk jaar kwijt is op uitstaande leningen, minder op de algemene begroting te laten drukken. De rentelasten worden betaald uit een reserve, waarin een deel van het Enecogeld wordt gestort.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *