Lokale omroep als samenbindende factor

De lokale omroep die we voor ogen hebben, heeft naast het brengen van nieuws en informatie nog een andere belangrijke taak: het activeren van mensen, bijdragen aan de lokale identiteit en de sociale cohesie. Door ruim aandacht te besteden aan kleinschalige activiteiten in de wijken en buurten, worden mensen gestimuleerd om uit hun huis te komen en contact te leggen met anderen in de buurt. We zoeken hiervoor samenwerking met de wijkverenigingen en met buurtinitiatieven.

We zien voor de omroep een belangrijke taak in het contact tussen de inwoners en de gemeente. Het gemeentebestuur wil de inwoners bereiken, maar slaagt daar niet altijd voldoende in. Inwoners hebben soms het gevoel dat ze niet gehoord worden, dat er naar hen niet wordt geluisterd, dat er besluiten worden genomen die ze niet willen of die ze niet begrijpen. Ze willen heus wel meepraten, maar alleen als ze het gevoel hebben dat ze dan ook gehoord worden en dat ze merken dat er naar hen is geluisterd.

De omroep speelt een rol bij
de participatie van inwoners

Door in begrijpelijke taal uitleg te geven en alle partijen aan het woord te laten kan de lokale omroep bijdragen aan de comunicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners. De gemeente kan de omroep gebruiken om informatie over besluiten helderder te communiceren. De omroep speelt op die manier ook een belangrijke rol in de participatie van inwoners, door ingewikkelde onderwerpen van verschillende kanten te bekijken en te belichten, maar vooral door bewoners ruim de kans te geven om zich uit te spreken en van zich te laten horen.