Maat is vol voor Gemeentebelangen

Bernard Minderhoud: ‘Belachelijk en de gemeente niet waardig.

De fractie van Gemeentebelangen laat vandaag in een nijdige mail aan de raad en het college van B & W weten, het onaanvaardbaar te vinden dat in november negen vergaderingen van de gemeenteraad zijn gepland. Fractievoorzitter Bernard Minderhoud vindt dat de twee belangrijkste onderwerpen van de komende tijd, het Omgevingsvisie en de Energietransitie, er doorgedrukt worden op een manier die geen recht doet aan de zorgvuldigheid om de ingediende zienswijzen en eventueel insprekers op waarde te kunnen beoordelen.

Wat Gemeentebelangen betreft is de maat vol. “Het gaat om de twee grootse plannen voor de toekomst en wij als gemeente behandelen dit alsof we een boom planten. Belachelijk en de gemeente niet waardig”, schrijft Minderhoud in zijn mail. Hij wil dit onderwerp nog deze week of uiterlijk maandag in het presidium van de raad bespreken.

Niet gehoord

Los van het wat hem betreft onaanvaardbaar drukke vergaderschema hekelt de fractie het feit dat inwoners te weinig gelegenheid krijgen om in te spreken. “Het regent klachten van inwoners dat ze zich niet gehoord voelen en dat ze geen reactie krijgen van de gemeente. Daar voel ik me ook door aangesproken, omdat ik als gemeenteraadslid onderdeel uitmaak van het gemeentebestuur.”

In een toelichting op zijn mail laat Minderhoud weten dat dat laatste aspect voor zijn fractie het zwaarst weegt. “We kunnen als raad op deze manier ons werk niet goed doen door de onfatsoenlijke manier waarop we de stukken nu moeten behandelen. We willen ruim de gelegenheid om te praten met mensen die een zienswijze hebben ingestuurd, om ze de aandacht te kunnen geven waar ze recht op hebben. Door alles nu in een keer door de raad te jassen is dat onmogelijk.”

Het probleem is niet van de laatste tijd, zegt Minderhoud. Toen hij zelf nog in de agendacommissie zat heeft hij al vaker gezegd dat de raad dit zo niet zou moeten accepteren, zegt hij. “De raad wordt gestuurd door de stukken die door de ambtelijke organisatie worden aangeleverd. Dat gebeurt nu te laat en daardoor hebben we als raad ook te weinig tijd om alles goed door te nemen en om voldoende aandacht te geven aan mensen die een zienswijze hebben ingestuurd.”

Spreekrecht

Gemeentebelangen gooit zijn kont nu tegen de krib. Minderhoud roept ├ílle inwoners die een zienswijze hebben ingediend tegen de Omgevingsvisie en de Energietransitie, maar ook belanghebbenden die dat nog niet hebben gedaan, om gebruik te maken van hun spreekrecht in de raad om hun mening kenbaar te maken. “Daar hebben ze recht op. Als zich daar nu voor 28 oktober 600 insprekers voor aanmelden, dan zijn we als raad de hele maand november bezig om al die inspraakreacties aan te horen. En misschien ook nog wel een deel in december. Dan moet het maar zo.”

Speelt het probleem alleen voor Gemeentebelangen of wordt het volgens Minderhoud in andere fracties ook zo gevoeld? “Buiten de vergaderingen om geven ze ons gelijk. Maar in de raad zelf laten ze ons links liggen met zo’n standpunt. Waarom? Dat is nou eenmaal politiek.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *