Mantelzorgontmoeting maakt veel los

Mantelzorg is mooi, maar zwaar werk. Contact met andere mantelzorgers kan veel ondersteuning geven.

De ontmoetingen voor mantelzorgers, die het Bureau Mantelzorg van de SWOP vorig jaar een paar keer heeft gehouden, zijn zo’n succes gebleken dat ze dit jaar in een structurele vorm worden voortgezet.

Vanaf vrijdag 7 februari is er voortaan elke maand zo’n ondersteunende bijeenkomst voor mantelzorgers, afwisselend in Nootdorp en Pijnacker.

De ontmoetingen zijn bedoeld om mensen die als mantelzorger voor iemand in het gezin of in hun omgeving zorgen, met elkaar in contact te brengen. Ze wisselen ervaringen uit, geven elkaar tips en kunnen hun verhaal kwijt. Consulent Nienke Oldenhuis van de SWOP geeft vanuit het Bureau Mantelzorg ondersteuning waar dat nodig is.

In de bijeenkomsten die vorig jaar werden gehouden is gebleken hoeveel behoefte er is aan dat onderlinge contact, zegt Nienke. “Er komt zoveel op tafel door het delen van elkaars ervaringen. Sommige mantelzorgers hebben veel te verduren, omdat de zorg die ze moeten verlenen erg zwaar is. Als je dat met elkaar kunt delen, dan verlicht dat een beetje.”

Verbindend effect

De mantelzorgers die deelnemen aan de ontmoetingen vormen geen vaste groep. Elke keer waren er wel weer wat nieuwe mensen. Het bleek dat er veel saamhorigheid was. Nienke: “Vorig jaar ontstond vanuit de mensen zelf het eigen initiatief om buiten de geplande ontmoetingen om vaker bij elkaar te komen en wat leuke dingen te gaan doen. Zo werd er een high tea gehouden bij een van de deelnemers thuis. Daar zie je aan dat het een heel verbindend effect kan hebben.”

De eerstvolgende ontmoeting, op vrijdag 7 februari van 13.30 tot 15.30 uur, wordt gehouden in CulturA & Zo in Nootdorp. Meer informatie is te vinden op de website van de SWOP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *