‘Meer aandacht nodig voor natuur’

Natuurorganisatie Natuurlijk Delfland wil dat Pijnacker-Nootdorp in de Omgevingsvisie meer aandacht heeft voor groen en natuur in de gemeente. De ruimtelijke ordening zou meer gericht moeten zijn op hoogwaardige werkgelegenheid in en rondom de tuinbouw. Minder accent op massaproductie, massavolume en massale inzet van migranten (nu 75% van de banen in de tuinbouw) maken het mogelijk om ruimte vrij te maken voor natuur en woningbouw, aldus de vereniging in zijn inspraakreactie. Die is onder het motto ‘Samenleven met de natuur’ ingestuurd samen met de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.

Natuurlijk Delfland vindt dat natuur, landschap en agrarische waarden tot nu toe onvoldoende worden ontzien. De achteruitgang van het insectenbestand is dramatisch en dat geldt ook voor de populatie van weidevogels als grutto en kievit. Daarnaast wijst de vereniging erop dat de waterkwaliteit nog steeds zorgelijk is. Verder moet de hinder door assimilatielicht substantieel worden verminderd. “Daarop scoort de gemeente P-N bijzonder slecht: nog te veel wordt gedoogd en er zijn te weinig initiatieven en stappen ter verbetering”, vindt Natuurlijk Delfland.

Of de Omgevingsvisie, waar de gemeente momenteel aan werkt, positief zal uitpakken voor groen en natuur, daar heeft de vereniging wel twijfels over. “Er zijn al eerder grote veranderingen aangekondigd en wettelijk ingevoerd door de overheid die geen of nauwelijks positieve effecten hadden en soms zelfs bijzonder negatieve”, aldus Natuurlijk Delfland.

De gehele inspraakreactie is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *