Meer aandacht voor burenoverlast

Complexe burenoverlast komt geregeld voor, blijkt uit de uitvoeringsnota Veiligheid.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een aantal prioriteiten vastgesteld voor het veiligheidsbeleid in de gemeente in de komende jaren. Veilige en leefbare wijken, vermindering van jeugdoverlast, alcohol en drugsgebruik en ondermijning zullen de komende tijd speciale aandacht krijgen. Een bijzonder thema is het fenomeen complexe burenoverlast. Aan het aanpakken daarvan moet meer worden gedaan, blijkt uit het uitvoeringsplan voor integrale veiligheid.

Ernstige woonoverlast door buren die zich niet weten te gedragen komt vaker voor. Deze vorm van overlast kan soms heftige vormen aannemen en procedures om dit aan te pakken duren lang en zijn moeilijk, blijkt uit het uitvoeringsplan. Ook voelen slachtoffers zich vaak in de kou staan, terwijl de veroorzakers van de burenoverlast gewoon doorgaan met hun gedrag. “Door de toename in het aantal meldingen van personen met verward gedrag neemt het aantal casussen waar woonoverlast een rol speelt toe in de gemeente”, aldus de nota.

Voor de aanpak is vroege signalering van dergelijke vormen van overlast nodig, omdat dan in een eerder stadium door gemeente, politie, woningcorporaties en andere betrokkenen actie kan worden genomen. Volgens het uitvoeringsplan is het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners een van de onderdelen van de aanpak, maar wat dit precies betekent wordt in de nota niet uitgewerkt.

Weesfietsen

Het tegengaan van woninginbraken, onder andere door goede voorlichting over beveiliging, blijft een van de speerpunten voor de komende jaren. De gemeente wil samen met politie en andere partners ook meer doen op het gebied van fietsendiefstal. Verder gaat de gemeente meer aandacht besteden aan fout gestalde fietsen en aan weesfietsen en fietswrakken die op straten en pleinen staan.

Bij de aanpak van alcohol- en drugspreventie zijn er al successen geboekt, blijkt uit de nota. Het zogenaamde bingedrinken onder jongeren is wat afgenomen. Wel blijkt uit onderzoek naar de naleving van de regels dat er nog vaak alcohol wordt verstrekt aan jongeren die nog geen 18 jaar oud zijn.

Gemeentekantoor

Een opmerkelijke passage in het uitvoeringsplan gaat over de  veiligheid op het gemeentekantoor. Naar aanleiding van ‘een aantal kleine incidenten’ wordt een risicoscan opgesteld om te zien welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van bestuur, medewerkers en bezoekers van het gemeentekantoor te waarborgen.

De incidenten waar in de nota over wordt gesproken vallen gelukkig wel mee. Volgens een woordvoerder gaat het vooral om ‘meelopers’: mensen die zonder toegangspasje het gemeentekantoor binnenwandelen. “Dit kunnen natuurlijk mensen zijn die te vroeg komen voor een afspraak. Maar het kan ook gaan om kwaadwillenden. Wij zijn ons ervan bewust dat dit voorkomt en we gaan kijken hoe dit kan worden tegengegaan.”

Ook medewerkers die buiten het gemeentekantoor werken, zoals de kernteamleden die huisbezoeken afleggen en bijzondere opsporingsambtenaren, hebben soms te maken met de dreiging met fysiek en verbaal geweld. Om hen er beter op toe te rusten hoe ze daarmee kunnen omgaan wordt dit jaar een cursus gegeven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *