Meer aandacht voor kunst en cultuur

De Verbeelding is een mooi voorbeeld hoe aandacht aan kunst en cultuur kan worden geschonken. Daar wil Pijnacker-Nootdorp graag meer van.

In het Hoofdlijnenakkoord van de gemeenteraad was het al overeengekomen en nu is het ook vastgelegd in de gemeentelijke Cultuurnota: er komt in Pijnacker-Nootdorp meer aandacht voor kunst en cultuur, en daar mag ook meer geld aan worden besteed.

De restauratie van gemeentelijke monumenten wordt financieel gestimuleerd, er moet meer kunst komen in de openbare ruimte, ook in de groene gebieden, en het aanbod van concerten en voorstellingen zou flink moeten toenemen. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om in Pijnacker een Cultuurhuis te vestigen, met podiumfaciliteiten, expositie-, repetitie- en oefenruimten.

In de Cultuurnota, met als titel ‘Verbinden door cultuur’, zijn veel van de wensen en idee├źn opgenomen die zijn geopperd tijdens de cultuuravonden, die de gemeente in de afgelopen maanden heeft gehouden. Ook is gekeken naar de uitkomst van een enquete, die door 645 inwoners is ingevuld.

CulturA

De cultuur in Pijnacker-Nootdorp krijgt al een impuls door de overname van CulturA in Nootdorp door Bibliotheek Oostland, en door het extra geld dat daar beschikbaar komt voor voorstellingen en andere activiteiten. Ook zijn daar plannen voor zo’n 50 filmvoorstellingen per jaar. Dat sluit goed aan bij het feit dat film door veel inwoners in de eigen gemeente wordt gemist.

Maar ook in de andere kernen is behoefte aan meer activiteiten en mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur. In de nota wordt gesproken over een ‘breed aanbod aan culturele activiteiten’. De Verbeelding, het Straatfestival en het Dobbe Lentefestival worden daarbij genoemd als voorbeelden: van dat soort evenementen zouden er dus meer moeten komen.

Educatie

Ook op scholen zou de aandacht voor kunst en cultuur groter mogen zijn, blijkt uit de Cultuurnota. Cultuureducatie, bijvoorbeeld via het project Cultuurtrein, in samenwerking met vakdocenten, zou dan ook moeten worden voortgezet.

Het college wil extra geld uittrekken om de cultuurcoaches meer uren te laten werken. Een cultuurcoach theater en muziek, een cultuurcoach kunst en techniek en een taal- en mediacoach leveren vanuit Team4Talent een bijdrage aan de talentontwikkeling van de jeugd.

De gemeenteraad bespreekt de Cultuurnota vanaf volgende week. Eind van deze maand moet de nota door de raad worden vastgesteld.

,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *