Meer aandacht voor ‘ondertussengroep’

Bibliotheek Oostland en de SWOP krijgen een belangrijke taak in de integratie van statushouders.

Op 1 januari volgend jaar gaat de nieuwe wet Inburgering in, die de gemeenten meer regie geeft over de inburgering van vluchtelingen die aan de gemeente zijn toegewezen. Daar vloeien nieuwe gemeentelijke taken uit voort, zoals het opstellen van een plan voor de inburgering en participatie en het begeleiden van statushouders naar werk.

De nieuwe wet komt er omdat de inburgering van statushouders niet goed verloopt. Zo laat het leren van de taal door vluchtelingen met een verblijfstatus te wensen over en ook lukt het hen niet goed om aan werk te komen. Door de gemeente hier verantwoordelijk voor te maken hoopt het Rijk dat de situatie verbetert.

Alle mensen met een verblijfsvergunning die vanaf 1 januari in Pijnacker-Nootdorp komen wonen, krijgen daarom een meer uitgebreide begeleiding dan tot nu toe het geval was. Vooral de SWOP en Bibliotheek Oostland moeten zich hier voor inspannen. Maar de vluchtelingen die in de afgelopen jaren in de gemeente zijn komen wonen vallen nog niet onder deze nieuwe wet. De gemeente Pijnacker-Nootdorp noemt dit de ‘ondertussengroep’. Voor hen is extra aandacht nodig en daar heeft het college van B & W nu plannen voor gemaakt.

Taal

Het grootste probleem met deze groep is dat de nieuwkomers de taal niet goed genoeg spreken, lezen en schrijven om in de Nederlandse samenleving mee te kunnen doen. Werken is er daardoor ook vaak niet bij en hierdoor doet de ondertussengroep een groot beroep op zorg, ondersteuning en een uitkering. Dat moet veranderen, vindt het college van B & W.

De gemeente wil aan de slag met een pilot met twee groepen van elk twintig statushouders, die samen met de SWOP en Bibliotheek Oostland twaalf weken lang intensief worden begeleid. In de pilot worden ook nieuwkomers meegenomen die hun inburgering al hebben afgerond. Er worden uitgebreide gesprekken met de statushouders gevoerd om in kaart te brengen wat ze nodig hebben om hun kansen op werk te vergroten. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van hun taalvaardigheid en aan de kennis over rechten en plichten, het sociale stelsel en het Nederlandse schoolsysteem. De pilot is er op gericht om de statushouders in staat te stellen om hun kinderen op te voeden volgens de Nederlandse maatstaven.

Chauffeursopleiding

Het is al gebleken dat een intensievere begeleiding van nieuwkomers goed kan werken. Zo zijn er in de afgelopen periode zestien statushouders gaan werken of een opleiding gaan volgen. Enkelen van hen volgen een chauffeursopleiding in combinatie met werk

De intensievere begeleiding van vluchtelingen met een verblijfstatus kost wel extra geld. Een deel daarvan wordt door het Rijk vergoed, maar de gemeente zal zelf ook flinke bedragen moeten ophoesten. Zo wil het college van B & W een extra klantmanager in dienst nemen of inhuren; kosten € 75.000 per jaar. Ook is een extra coördinator inburgering nodig voor 12 uur in de week; kosten € 50.000 per jaar. Daarnaast is er nog € 40.000 euro nodig voor het project Gezond Participeren. Een deel van dat geld komt uit het potje dat de gemeente nog achter de hand heeft voor de huisvesting van statushouders.

Meer mensen opvangen

Pijnacker-Nootdorp krijgt dit jaar veel meer statushouders toegewezen dan in 2020. Toen moest huisvesting worden gevonden voor 37 personen. Over 2021 wordt een taakstelling van 91 mensen verwacht. Voor al deze nieuwkomers is woonruimte nodig, wat onvermijdelijk leidt tot nog langere wachtlijsten voor anderen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Ook is de gemeente veel geld kwijt aan het verstrekken van algemene bijstand en de kosten voor woninginrichting. Verspreid over drie jaar betekent dit een extra kostenpost van zo’n 60.000 euro per jaar.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft hierin zelf geen keuze. De aantallen statushouders die de gemeente elk jaar moet opvangen worden via een zogenaamde taakstelling toegewezen door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als de gemeente weigert aan de taakstelling te voldoen, dan kan de provincie sancties opleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *