Meer diversiteit in Balij en Bieslandsebos

In november werd al begonnen met de herplant van bomen in het Bieslandsebos. Wethouder Peter Hennevanger (midden) was toen aan het werk samen met vertegenwoordigers van Trees for All en Staatsbosbeheer.

In de groengebieden in Pijnacker-Nootdorp wordt een grotere variatie aan bomen en struiken aangeplant dan tot nu toe het geval was. Percelen die tot voor kort voornamelijk waren ingericht met essen, worden na de kap van deze bomen beplant met dertien verschillende boomsoorten en acht soorten struiken.

Dat blijkt uit de beantwoording door B & W van schriftelijke vragen, die waren gesteld door de fractie van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp. Die wilde opheldering over de kap van een groot aantal bomen in het bos bij het Virulypad in Pijnacker.

Essentaksterefte

Staatsbosbeheer heeft in het gebied van zo’n 4,5 hectare ongeveer vijfduizend bomen gekapt. Het overgrote deel bestond uit essen, die waren aangetast door de essentaksterfte, een schimmelziekte die de bomen dusdanig aantast dat ze niet meer te redden zijn. Nog gezonde essen en andere boomsoorten zijn bij de kap zoveel mogelijk gespaard.

Ter vervanging van de gekapte essen komen er nu zomereiken, Noorse esdoornen, gewone esdoornen, veldesdoornen, linden, zoete kersen, berken, elzen, wilgen, populieren en boomhazelaars terug. Ook worden er veel soorten struiken geplant, zoals de meidoorn, Gelderse roos, wilg en kardinaalsmuts.

Het bos krijgt door de aanplant een klimaatbestendig impuls en veel meer biodiversiteit, schrijft het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *