Meer huizen Centrumlijn nog niet definitief

Impressie van een deel van de woningen langs het Spoorpark in het deelplan Centrumlijn Zuid.

De Mobiliteitsregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft op zijn website ten onrechte als feit gemeld, dat in het nieuwbouwplan Centrumlijn in Pijnacker 500 woningen zullen worden gebouwd. De gemeente onderzoekt wel of verdichting van het aantal woningen mogelijk is, zodat er meer kunnen komen dan de 410 die de gemeenteraad eerder als uitgangspunt had vastgesteld, maar of die 500 er komen is nog niet definitief. Na afronding van het onderzoek zal de raad daar zelf een besluit over moeten nemen.

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen, die wilde weten waarom er nu ineens gesproken wordt over meer woningen in het gebied dan waar de raad vanuit was gegaan.

Wethouder Frank van Kuppeveld legt in zijn antwoord op de schriftelijke vragen uit, dat vooral de mogelijkheid om rijkssubsidie te kunnen krijgen in het kader van de Woningbouwimpuls, aanleiding is om te bekijken of er meer woningen kunnen worden gebouwd. Dat kan inderdaad, zonder in te boeten op kwaliteit en leefbaarheid, aldus de reactie namens het college. Het aantal van 500 woningen is onderzocht omdat dat de ondergrens is om in aanmerking te komen voor dekbijdrage van het rijk.

Het college van B & W heeft die subsidie alvast aangevraagd, vooruitlopend op de instemming van de gemeenteraad. Die zal er volgende maand over spreken. Centrumlijn bestaat uit twee deelgebieden: Centrumlijn Noord en Zuid, die beide vlakbij halte Pijnacker-Zuid van de Randstadrail liggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *