Meer inwoners, toch minder energieverbruik

Zelfs zonder de plannen die zijn opgenomen in de visie over de Energietransitie blijkt Pijnacker-Nootdorp al steeds minder energie te verbruiken. Uit een rapport, opgesteld door het onderzoeksinstituut op het gebied van duurzaamheid CE Delft, blijkt dat in de periode 2010 tot en met 2019 het energieverbruik in de gemeente met 34 procent is gedaald. Vooral in de glastuinbouw wordt veel bespaard: daar is het energieverbruik sinds 2010 met bijna de helft afgenomen.

Ook het energieverbruik in woningen daalt: vanaf 2010 met 9 procent. Dat is opvallend omdat het aantal aantal inwoners sindsdien met 13 procent is toegenomen. Per inwoner is het totale energieverbruik sinds 2010 met 41 procent gedaald. Er wordt minder gas verbruikt, minder elektriciteit en ook minder warmte.

De uitstoot van CO2 in Pijnacker-Nootdorp neemt dankzij het lagere energieverbruik ook af. De emissies zijn sinds 2010 gedaald, blijkt uit het rapport.

Zonnestroom

De hoeveelheid hernieuwbare energie die in Pijnacker-Nootdorp wordt geproduceerd neemt juist sterk toe. Het gaat daarbij om geothermische warmte, WKO, biowarmte en zonnestroom. Vooral de hoeveelheid energie die met zonnepanelen wordt opgewekt is explosief gestegen. Met name de laatste jaren gaat het hard: in 2019 werd ten opzichte van een jaar eerder 53% meer zonnestroom opgewekt.

Het rapport gaat over de periode tot en met 2019. Cijfers over 2020 en dit jaar zijn er nog niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *