Meer ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast. Het Bureau Mantelzorg Ondersteuning geeft hen steun en advies.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp trekt meer geld uit voor hulp en advies aan mantelzorgers. Het Bureau Mantelzorg Ondersteuning, onderdeel van de SWOP, krijgt tijdelijk meer geld om nog dit jaar extra ondersteuning te kunnen geven. Op dit moment is er budget voor maximaal 20 uur per week. Het college stelt geld beschikbaar om te kunnen uitbreiden naar 36 uur per week. Later dit jaar zal de gemeenteraad worden voorgesteld om de fulltime mantelzorgondersteuning structureel in de begroting voor 2019 en later op te nemen.

B & W stellen ook extra geld ter beschikking om in 2018 en 2019 opnieuw een Week van de Mantelzorg te kunnen organiseren. Deze week werd in november voor het eerst gehouden, en daar zijn zeer positieve reacties op gekomen. 

Uit een onderzoek, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door het bureau BMC, is opnieuw gebleken dat veel mantelzorgers erg zwaar zijn belast. In twee rondetafelgesprekken met mantelzorgers uit Pijnacker-Nootdorp kwam naar voren dat veel mantelzorgers (over)vermoeid zijn, nooit ergens alleen naartoe kunnen, te weinig kunnen slapen en zich zorgen maken over wat er moet gebeuren als hun zorg weg zou vallen.

Luisterend oor

Een aantal van de ondervraagden geeft aan veel steun te hebben ondervonden van het Bureau Mantelzorg Ondersteuning, alleen al door het feit dat zij daar een luisterend oor vinden. “Ik heb zoveel gehad aan de gesprekken met Bureau Mantelzorg Ondersteuning, dat heeft mij geholpen om weer wat rust te krijgen en weer wat helderder te kunnen denken”, zei een van de mantelzorgers tegen de onderzoekers. Maar ook blijkt dat het bestaan van het Bureau nog lang niet bij iedereen bekend is.

De onderzoekers adviseren de gemeente om mantelzorgers actief te informeren over de mogelijkheden tot ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het contact over aanvragen voor de Wmo; gesprekken waar de mantelzorger vaak ook bij aanwezig is. Tijdens zo’n contact is het goed om ook vragen te stellen over hoe het met de mantelzorger gaat, en om hem of haar te wijzen op de vormen van ondersteuning die mogelijk zijn. Ook op andere manieren zou meer bekendheid moeten worden gegeven aan het bestaan van het Bureau Mantelzorg Ondersteuning, adviseren de onderzoekers.

Flinke stap

Het college van B & W neemt de adviezen van de onderzoekers dus ter harte. “Wij menen dat een structurele uitbreiding van 16 uur een flinke stap gezet kan worden om mantelzorgers beter te ondersteunen, de bereikbaarheid van BMO voor hen te verbeteren en het mogelijk te maken dat nieuwe initiatieven of extra taken vorm krijgen”, schrijven B & W aan de gemeenteraad.  

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *