Meer parkeerplek in centrum Nootdorp

De gemeente gaat ook ’s avonds en in het weekend meer toezicht houden in de zones voor vergunninghouders.

Het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Nootdorp wordt in de komende maanden wat uitgebreid en ook komt er meer toezicht en handhaving op het parkeren in de vergunningenzones en in gebieden waar de parkeerschijf moet worden gebruikt. Verder is de gemeente in gesprek met de ondernemersvereniging van de Dorpsstraat en omgeving over verschillende voorstellen die de vereniging heeft gedaan.

Er wordt al geruime tijd gesproken over parkeerproblemen in het centrum van het dorp, vooral in het gebied rond winkelcentrum de Parade en in de omgeving van het sportpark. De parkeerproblematiek is niet zo groot dat er een compleet parkeeractieplan moet worden gemaakt, maar er zijn wel wat maatregelen mogelijk, aldus B & W. 

Rond het sportpark, vooral rond het clubgebouw van RKDEO, kan het aantal parkeerplekken inderdaad wat worden uitgebreid. Hiervoor zal wel wat groen moeten wijken. Dat geldt voor de groenvakken op het parkeerterrein voor het clubgebouw van de voetbalvereniging. Daar staan dichte hagen tussen de parkeervakken die er weliswaar mooi uitzien, maar die wel het aantal plekken beperken. Door die groenvakken weg te halen kunnen er tien extra parkeerplaatsen worden gecreëerd. Die maatregel zal na de zomer worden uitgevoerd.

Op de stoep

Op de parallelrijbaan van de Laan van Nootdorp komen er ook parkeerplekken bij. Hier wordt nogal eens deels op de stoep geparkeerd. De gemeente wil dit legaliseren door duidelijke parkeervakken aan te geven, maar dan zodanig dat er op de stoep voldoende ruimte blijft voor voetgangers.

Er zijn ook voorstellen gedaan waar de gemeente niet in meegaat. Zo was er een verzoek van bewoners om de langsparkeerplaatsen aan de Laan van Nootdorp te vervangen door haakse parkeerplaatsen. Dat zou dertig plekken extra kunnen  opleveren. Dat kan wel, zegt de gemeente, maar dat gaat dan ten koste van het groen en de kosten zijn nogal hoog: €150.000. Dat voorstel wordt daarom niet verder uitgewerkt.

De parkeeroverlast rond het winkelcentrum wordt wel aangepakt. ’s Avonds en in het weekend zal meer toezicht worden gehouden in de groene zones en de vergunningenzones. De pakkans van foutparkeerders neemt daardoor toe, en dat zal op termijn moeten leiden tot minder overtredingen en dus minder overlast, aldus de gemeente.

Het parkeerterrein van RKDEO krijgt er tien parkeerplekken bij. Daarvoor moeten dan wel de groenvlakken sneuvelen.

Haaks parkeren op de parallelrijbaan van de Laan van Nootdorp levert dertig plekken extra op. Dat gaat echter ten koste van het groen en het kost zo’n € 150.000 euro. Dat vindt de gemeente geen goed idee.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.