Meer ruimte voor elektrische fiets

Het fietsnetwerk in Pijnacker-Nootdorp kan op een aantal plekken verder worden verbeterd.

Pijnacker-Nootdorp gaat in de komende jaren een nieuw fietsplan opstellen. Er is in de gemeente al een uitgebreid fietspadennetwerk, maar er valt toch nog flink wat te verbeteren. Er is vooral extra aandacht nodig voor de e-bike, die steeds vaker wordt gebruikt en waarvoor op de bestaande fietspaden soms te weinig ruimte is. Dat geldt voor gewone elektrische fietsen, maar zeker voor de snelle speed pedelec.

Voor het woonwerkverkeer worden steeds vaker afstanden tussen de 10 en 20 kilometer overbrugd met de e-bike. De gemeente onderzoekt daarom samen met de Metropoolregio de mogelijkheden voor een regionaal fietspadennetwerk tussen de woonkernen en de plekken waar veel mensen werken. Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit voor de komende jaren.

Fietsbrug A13

Ook recreatieve fietsroutes kunnen op sommige plekken worden verbeterd. Samen met de gemeente Delft worden plannen onderzocht voor een fietsbrug over de A13.

In het uitvoeringsprogramma is ook een al veel eerder geuite wens opgenomen: het asfalteren van het fietspad langs de Vlielandseweg en de Katwijkerlaan. Dat karwei staat voor volgend jaar gepland.

Het uitvoeringsprogramma bevat ook maatregelen voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en schonere vormen van vervoer. Sommige van die maatregelen waren al eerder aangekondigd, andere zijn nieuw toegevoegd aan het programma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *