Meet zelf de waterkwaliteit

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zich aangesloten bij een initiatief van Natuur & Milieu, waarmee inwoners de kans krijgen om zelf de waterkwaliteit te meten van sloten, vennen, beken en plassen. Dat zijn vaak kleinere watertjes die door de waterschappen niet zelf worden gecontroleerd.

Door op zoveel mogelijk plekken ‘burgerwetenschappers’ in te schakelen kan nuttige informatie worden verkregen over de niet-onderzochte wateren. Om er een gezellig tintje aan te geven is er een leuke titel voor bedacht: ‘Vang de watermonsters.’

Wie mee wil doen krijgt een meetkit en gaat daarmee aan de slag om verschillende aspecten te onderzoeken die te maken hebben met de waterkwaliteit. Je meet de helderheid en het nitraatgehalte van het water met een meetstripje uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en de helling van de oever te laten zien.

Onderwaterwereld

Om het ook voor kinderen aantrekkelijk te maken is er een begeleidend digitaal verhaal gemaakt, waarmee kinderen de onderwaterwereld ontdekken met watermonsters als Guppie, Drollentrol en Spoelbaksel. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen. In het najaar publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport over de gemeten wateren.

De meetkit is aan te vragen op deze website. Daar is ook meer informatie te vinden over het project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *