‘Met kleine interventies het verschil maken, dat is fantastisch’

Hij heeft er ontzettend veel zin in en vanaf maandagavond is het zo ver. Björn Lugthart, tot voor kort wethouder van Rijswijk, wordt dan in een bijzondere vergadering van de gemeenteraad geïnstalleerd als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp.

Een andere rol dan die hij tot nu toe heeft bekleed als bestuurder. “Het is van speler in de politiek naar spelverdeler, zo zou je het kunnen zien. Je blijft hetzelfde spel spelen, maar je hebt een andere positie.”

De voordracht van Lugthart op 20 september door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad was voor veel mensen een plezierige verrassing. Vooral omdat veel leden van het gemeentebestuur de Rijswijkse wethouder natuurlijk wel kennen vanuit samenwerkingsverbanden of andere contacten tussen de buurgemeenten. Andersom weet de nieuwe burgemeester prima de weg in zijn toekomstige woon- en werkgemeente, al was het alleen al omdat Lugthart als fanatiek fietser geregeld het groengebied van Delfgauw en Oude Leede opzoekt. “Ik ben vaak hier geweest. Hemelsbreed is het maar drie kilometer vanaf Rijswijk naar Nootdorp, als je door Ypenburg fietst ben je er. En ik heb veel vrienden hier wonen, dus ik kende de gemeente al goed toen ik solliciteerde.”

Spannend

Lugthart, goed gehumeurd en met de schaterende lach die vanaf nu geregeld in het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp te horen zal zijn, gaat eens lekker zitten voor het interview. Als hij het al spannend vindt om straks voor het eerst de ambtsketen van de gemeente te dragen, dan is dat in elk geval niet te merken.

Heel lang hoefde hij niet na te denken toen de vacature voor de burgemeesterspost werd opengesteld. “Op het moment dat ik de profielschets onder ogen kreeg en zag naar wie de gemeenteraad op zoek was, dacht ik: dat moet ik doen. Er was wat mij betreft meteen een match. We zoeken niet iemand die zomaar burgemeester wil zijn, maar iemand die burgemeester wil zijn van Pijnacker-Nootdorp. Iemand die van onze gemeente gaat houden, stond in de profielschets. Dat sprak me direct aan.”

Het is voor Lugthart zijn eerste burgemeesterspost, maar de functie is hem niet onbekend. In Rijswijk was hij locoburgemeester en hij heeft dus van dichtbij het ambt kunnen ervaren. “Ik weet wat het inhoudt, maar de rest zal ik moeten ervaren. Ik weet in elk geval dat je met hele kleine interventies het verschil kunt maken, dat is fantastisch.”

Vanuit de samenleving

De nieuwe burgemeester heeft duidelijke opvattingen over zijn nieuwe functie. “Ik denk dat een burgemeester in deze tijd veel meer vanuit de samenleving moet opereren dan vanuit het gemeentehuis. Als je kijkt naar burgemeesters in de jaren tachtig, toen ik geboren ben, dat was anders. Ik denk dat de burgemeester van nu iemand is die weet wat er speelt in de samenleving en dat terugvertaalt richting het gemeentehuis. Dat is wat de gemeenteraad ook gevraagd heeft: iemand die langs de lijn staat, die de verenigingen kent, die in de wijken komt. Dat ben ik van plan.”

“Het burgemeesterschap heeft twee kanten: aan de ene kant heb je de handhaving, openbare orde, daar sta je vrij hard in, en aan de andere kant de lintjes, de jubilea. Dat vind ik ook fantastisch om te doen, het geeft een goed gevoel. Je bent ook het boegbeeld, zeker in tijden dat het minder gaat.”

Het is een andere baan, minder op
de inhoud, meer boven de partijen

Lugthart was als wethouder van Rijswijk in de afgelopen jaren intensief betrokken bij het beleid, vooral op het gebied van zijn portefeuilles, zoals mobiliteit en volksgezondheid. “Het is een andere baan, het is anders dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Minder op de inhoud, meer boven de partijen. De inhoud wordt bepaald door de politiek. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, daar worden de besluiten genomen naar welke kant de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich de komende maanden en jaren zal ontwikkelen.”

Ambieert Lugthart naast de wettelijke taken veiligheid en handhaving ook een andere portefeuille?

“Dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik lang over nagedacht. Het is dubbel. De gemeente heeft aangegeven een burgemeester te willen die zich langdurig aan Pijnacker-Nootdorp wil verbinden. Dat is mijn intentie ook. Daarmee is het in mijn optiek goed dat je dan geen politieke dossiers neemt, omdat je dan als burgemeester ook politieke standpunten moet gaan innemen. Maar als de gemeenteraad zegt dat het belangrijk is dat er een portefeuille bij de burgemeester landt, zou dat natuurlijk altijd kunnen. Dat is een gesprek dat ik met de raad en met de fractievoorzitters moet voeren en wat mij betreft kan beide.”

Sociale cohesie

Björn Lugthart ging vorige maand al symbolisch op weg naar Pijnacker-Nootdorp.

Niet alleen de functie is nieuw; ook is Pijnacker-Nootdorp een andere gemeente dan Rijswijk. “Rijswijk is een stad en Pijnacker-Nootdorp wordt gevormd door dorpen, kleinschalig, met een enorme sociale cohesie in de verschillende kernen. Voor zover ik het nu kan beoordelen verschillen de dorpen ook van elkaar. Rijswijk is één, tussen Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede is toch wel wat verschil. Maar stad of dorp, volgens mij doet de term er niet zoveel toe. Het gaat er om dat je het samen met ondernemers, maatschappelijke instellingen, culturele organisaties enzovoort zo kunt organiseren dat mensen die hier wonen zich ook in de toekomst in de gemeente herkennen.”

Lugthart wil in zijn nieuwe functie de nadruk leggen op een rol als verbinder, ook in de stijl die hij wil hanteren als voorzitter van het college en de gemeenteraad. “Ik vind het belangrijk om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. We leven in een tijd waarin alles heel snel is, waarin ook in het journaal alles wordt beperkt tot drie zinnen. Gemeenteraadsleden vinden het vast belangrijk dat ze gevolgd worden door inwoners en ondernemers. Daarom moet je zoeken naar een vorm waarmee je de politiek aantrekkelijker maakt voor mensen in de Pijnacker-Nootdorpse samenleving. Misschien moeten we in de komende jaren ook het een en ander veranderen in de besluitvorming. We zouden er met elkaar naar kunnen kijken hoe we het aantrekkelijker maken. Hoe zorgen we voor meer debat?”

Kennismaken

Lugthart gaat in de komende tijd uitgebreid kennismaken, ook met het bedrijfsleven, dat volgens hem een enorme potentie heeft. “Het derde glastuinbouwgebied van Nederland met alle innovatie daar omheen, dat is echt fantastisch. Daar liggen kansen. Ik hoop dat ik de glastuinbouw aan andere ondernemers kan verbinden, want daar ligt veel kennis en kunde.” Hij is wel van plan om de tijd te nemen om de gemeente goed te leren kennen. “Ik hoor veel burgemeesters in de omgeving zeggen: rustig aan, geef je oren en ogen de kost, kijk rond, zit een aantal maanden goed op je handen en laat het op je inwerken. Nou, dat ga ik ook doen.”

Belangrijk om te weten dat
mijn deur altijd open staat

Ook de inwoners moeten de nieuwe burgemeester leren kennen. Wat moeten ze van hem weten?

“Dat is aan hén wat we willen vragen. Het is belangrijk voor ze om te weten dat mijn deur altijd open staat. Als die deur dicht zit, dan ben ik toevallig met iemand anders in gesprek die daarvóór gevraagd heeft om te komen praten. Want dat kan altijd, iedereen mag aankloppen. Ze mogen me bellen, ze mogen appen en ze mogen langskomen. Dat heb ik als bestuurder altijd zo gedaan.”

Lugthart is van plan om de tijd te nemen om de gemeente goed te leren kennen. “Ik hoor veel burgemeesters zeggen: rustig aan, geef je oren en ogen de kost, kijk rond, zit een aantal maanden goed op je handen en laat het op je inwerken. Nou, dat ga ik doen.”