Minder mensen in de bijstand

Met een opleiding tot fietsenmaker krijgen mensen met een uitkering weer zicht op een betaalde baan.

Tegen de verwachting in is in 2020 het aantal mensen in Pijnacker-Nootdorp met een bijstandsuitkering gedaald. Aan het begin van her jaar kregen 475 inwoners zo’n uitkering, per 31 december waren dat er nog 432. Voor een deel is dat het resultaat van de inspanningen om mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden.

Het Werkgevers Servicepunt behaalde goede resultaten doordat nauw samengewerkt wordt met werkgevers in de regio. Daarnaast is er het project Work8, dat zich richt zich op de behoeften en mogelijkheden van de werkzoekende.

De kosten worden betaald uit het participatiebudget.

Ook in 2020 zijn door de gemeente trajecten georganiseerd om uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te laten leveren voor hun uitkering door het uitvoeren van taken in de openbare ruimte. Deelnemers leveren bijvoorbeeld een bijdrage aan een schoon Pijnacker-Nootdorp, onder meer door het opruimen van zwerfafval. Sinds een aantal jaren worden bijstandsgerechtigden van de gemeente ook ingezet bij het beheren van fietsenstallingen van Biesieklette. De deelnemers aan deze trajecten doen hierdoor werkervaring op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *