Minderhoud opnieuw onder vuur

Wethouder Bernard Minderhoud is tijdens de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad opnieuw het vuur na aan de schenen gelegd. Twee voorstellen vanuit zijn portefeuille werden donderdagavond door de raad behoorlijk bekritiseerd.

Zowel het voorstel over de eigen bijdrage voor de Wmo als het plan van aanpak om bijstandsgerechtigden sneller aan het werk te helpen, werd door de raad als onvoldoende gezien.

De gemeenteraad besprak donderdagavond het voorstel van wethouder Minderhoud voor verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo. In dat voorstel zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, waarvoor het college een onderzoek had laten uitvoeren door het bureau BMC. Bijna alle fracties hadden daar kritiek op, omdat de wethouder de raad niet had betrokken bij dat onderzoek. Ook was er bezorgdheid of de regeling niet veel te ingewikkeld zou worden.

Volgens D66, VVD en PvdA zou er nog aanvullend onderzoek nodig zijn, en ook andere fracties lieten merken daar behoefte aan te hebben. Uiteindelijk was de conclusie dat het voorstel nog onvoldoende is om er in de raadsvergadering van volgende week een besluit over te kunnen nemen.

Bijstand

Ook was er tijdens de oordeelvormende vergadering veel kritiek op het plan van aanpak om mensen in de bijstand, en met name de statushouders, zo snel mogelijk aan een betaalde baan te helpen. Te weinig concreet, niet ambitieus genoeg en met te weinig empathie voor de uitkeringsgerechtigden, merkten verschillende raadsleden op.

Wethouder Minderhoud liet in zijn reactie keer op keer horen dat er ‘echt heel veel’ wordt gedaan om mensen aan het werk te helpen. Volgens hem wordt er goed samengewerkt met werkgevers en zijn er allerlei initiatieven. Hij toonde zich wel bereid om meer informatie te geven over de plannen en maatregelen die al genomen zijn en die er nog zullen komen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *