‘Nascheiden afval is geen alternatief’

Gescheiden inzamelen blijft nodig, zegt wethouder Van de Gevel.

Het nascheiden van afval, dus ná het inzamelproces, is beslist geen alternatief voor gescheiden inzamelen. Dat zei wethouder Hanneke van de Gevel woensdagavond in de beeld- en oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

Tijdens de behandeling van een zienswijze over de begroting van Avalex betoogden diverse raadsleden dat nascheiden steeds beter mogelijk is. Dat zou zijn gebleken uit een bedrijfsbezoek dat raadsleden hebben gebracht aan de AVR. Door het afval te scheiden ná de inzameling zou het apart inzamelen van afval volgens hen minder belangrijk worden.

Verbrand

Van de Gevel benadrukte met stelligheid dat nascheiden niets oplost. “Papier, gft en textiel kán niet worden nagescheiden: dat wordt dan dus verbrand. En dat terwijl de kosten van de verbranding van afval voor de gemeente enorm zijn gestegen: van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Als je die grondstoffen gescheiden inzamelt, dan levert het ons juist geld op.”

Volgens de wethouder is er wel dringend een plan nodig om de opbrengst van het gescheiden inzamelen te verbeteren. “Ik kom in september met een voorstel. Er moet iets gebeuren, misschien wel iets rigoureus: een aanpak die beter is voor onze portemonnee en voor het milieu.”

  1. De wethouder doet blijkbaar niet verder kijken dan haar neus lang is. Bollegraaf machinefabriek heeft in New York een installatie neergezet die 90% van het New Yorkse afval nascheidt.
    De investering die nascheiden vraagt, is met de huidige afvalstoffenheffing ongeveer binnen 6 jaar op break even. Mogelijke reden is dat de belangen van de gemeente verstrengeld zijn met AVALEX ivm wet op afvalzorgplicht. De wethouder moet zich realiseren dat bewoners eigenaren zijn van de grondstoffen en niet de gemeente of Avalex. Zeker in de circulaire economie zijn bewoners een (markt)partij, “geen plukze maar raak voor een knaak burgers”.

  2. Wanneer je gft gescheiden ophaalt is de rest prima na te scheiden. Te moeilijk? Noord Nederland doet dit al jaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *