Natuurclub is lichtvervuiling nu echt zat

Zo ziet het er ‘s nachts uit, gezien vanuit het Melkdragerhof in Delfgauw.

Natuurlijk Delfland, de regionale afdeling van de KNNV, vindt dat er nu echt een einde moet komen aan de lichtvervuiling door de asimilatieverlichting van de glastuinbouw. Tuinders overschrijden veelvuldig de normen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp laat dat veel te gemakkelijk toe. Het moet afgelopen zijn met het zogenaamde maatwerk dat per tuinder wordt toegepast, vindt de vereniging. Elke denkbare maatregel zou moeten worden getroffen om de normoverschrijding te stoppen. Daaronder vallen bijvoorbeeld nieuwe verlichtingstechnologie, stopzetten of afname van belichtingsnoodzakelijke teelten, uitplaatsing en investeringsondersteuning.

Natuurlijk Delfland staat niet alleen in de strijd tegen de assimilatiehinder. Onlangs stuurde de vereniging samen met de vereniging voor natuur- en milieubescherming Pijnacker en drie bewonersverenigingen een brief aan het college van B & W waarin werd opgeroepen om de wettelijke normen per direct te handhaven, omdat het eerder verleend maatwerk afgelopen is.

Volgens Natuurlijk Delfland is maatwerk sinds begin dit jaar formeel niet meer toegestaan. “Als dat klopt is de gemeente P-N nu al in overtreding”, schrijft Midden Delfland in een brief aan de gemeenteraad.

Schriftelijke vragen

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W. Fractievoorzitter Carla van Viegen wil onder meer weten of het klopt dat de ontheffing niet voldoet aan de voorschriften en dat maatwerk niet meer is toegestaan. Ook vraagt de fractie welke maatregelen het college gaat treffen om de lichthinder op te lossen.

Assimilatiebelichting wordt in de glastuinbouw veelvuldig toegepast om de plantengroei te bevorderen. Daaraan worden wel eisen gesteld. Zo moeten tuinders lichthinder voor omwonenden voorkomen en de duisternis en het donkere landschap beschermen. Kassen moeten worden afgeschermd om te voorkomen dat assimilatielicht naar buiten schijnt. Dat gebeurt echter niet altijd, omdat daarmee ook de ventilatie wordt beperkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *