Nieuw CulturA nog geen gelopen race

Verschillende fracties in de raad hebben twijfels over financiering van de plannen.

Het is nog lang niet zeker dat de gemeenteraad volgende week akkoord zal gaan met de plannen rond CulturA in Nootdorp. In de oordeelvormende vergadering werden donderdagavond vooral door de fracties van VVD en CDA kritische opmerkingen gemaakt over de financiering van het nieuwe sociaal-culturele centrum. Ook D66 en Trots hebben nog twijfels. D66 vindt dat de exploitatie goedkoper kan, als wordt afgezien van professionele artiesten in het theater.

CDA-fractievoorzitter Janneke Verwijmeren drong aan op een behoefte-onderzoek, omdat er volgens haar fractie onvoldoende onderbouwing is voor de plannen. Ook maakt het CDA zich zorgen over de parkeerproblemen die in de Dorpsstraat kunnen ontstaan als CulturA veel bezoekers zou trekken.

Kadernota

Ook de VVD wil meer onderbouwing van de plannen. Peter van den Heuij maakte zich er druk om dat er nu besluiten moeten worden genomen over flinke structurele investeringen. Dat zou volgens hem moeten gebeuren bij de behandeling van de kadernota, later dit jaar. Dan kan immers een bredere afweging worden gemaakt over geld dat de gemeente voor allerlei initiatieven zou willen uittrekken.

Portefeuillehouder cultuur burgemeester Francisca Ravestein gaf namens het college aan bang te zijn dat een behoefteonderzoek niet zo veel zal bijdragen. Ook wees ze er op dat het besluit om het beheer van CulturA over te dragen aan Bibliotheek Oostland al geruime tijd geleden is genomen. De suggestie om de investeringen gefaseerd te laten uitvoeren wees ze van de hand. Ze benadrukte dat het beheer van het gebouw sowieso al op 1 juli wordt overgenomen en niet pas aan het eind van het jaar, zoals door sommigen werd aangenomen.

Veel enthousiasme

Inhoudelijk was er bij alle fracties overigens veel enthousiasme over de opzet van de plannen. Unaniem wordt Bibliotheek Oostland gezien als professionele en betrouwbare organisatie, die bewezen heeft een dergelijk project uitstekend aan te kunnen.

Vooral Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief, de Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp schaarden zich volledig achter het project. Volgens deze fracties is een sociaal-cultureel centrum voor Nootdorp in deze opzet de investering dubbel en dwars waard. Ook Cock Weerheim (CU/SGP) schaart zich achter het voorstel.

Amendementen

Tijdens de besluitvormende vergadering van volgende week zal duidelijk worden wat de uiteindelijke afweging van de fracties wordt. Verschillende fracties hebben aangekondigd om dan met een amendement te komen, vooral op het gebied van de financiering van het project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *