Nieuw gebouw Rabolocatie toch kleiner

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vindt dat de nieuwbouw op de zogenaamde Rabolocatie op het Raadhuisplein, in het centrum van Pijnacker, toch kleiner moet worden dan het college van B & W had gewild. Aan de zijde van de Julianalaan zou de rooilijn drie meter moeten worden teruggelegd, en de rooilijn van de drie woningen op de begane grond in het plan zou gelijk getrokken moeten worden met die van de bestaande woningen van het Emmapark. 

Op de zogenaamde Rabolocatie in Pijnacker komt een nieuw gebouw met woningen en winkels.

Een amendement dat dit regelt werd donderdag ondersteund door alle raadsfracties behalve Gemeentebelangen en Trots. Het college van B & W had de wijzigingen ontraden, omdat dit stedenbouwkundig slechter zou uitpakken en ook omdat dit behoorlijke financiële consequenties zou hebben. Maar de gemeenteraad oordeelde dus anders.

Hoe het nieuwe gebouw, met winkels en woningen, er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Tot nu toe heeft de gemeenteraad alleen een besluit genomen over de uitgangspunten voor het bouwplan. Het zal nu verder worden uitgewerkt, en daarbij moet overleg worden gevoerd met omwonenden en ondernemers om rekening te kunnen houden met hun wensen en bedenkingen. Die opdracht kreeg het college mee via een motie, die werd aangenomen met dezelfde meerderheid.

Gemeentebelangen en Trots probeerden te regelen dat het nieuwe gebouw niet hoger zou worden dan het oude Rabopand, dus maximaal twee bouwlagen. Dat amendement haalde het echter niet in de gemeenteraad.

Omwonenden en ondernemers plaatsten eerder deze week een container op de hoek van de Julianalaan,, om aan te duiden hoe groot het nieuwe gebouw zou worden volgens de voorkeursvariant van het college.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *