Nieuw IKC én sporthal in Nootdorp

IKC Regenboog kan het beste ondergebracht worden in een nieuw gebouw, vinden B & W.

Het college van B & W lanceert een ambitieus plan voor de samenvoeging en uitbreiding van basisschool De Regenboog en de kinderopvang in een nieuw gebouw, gecombineerd met nieuwbouw voor de Jan Janssenhal. Beoogde locatie is het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat.

Basisschool De Regenboog, schuin tegenover de brandweerlocatie, wordt dan samen met de dépendance die nu aan de ’s Gravenweg ligt en met de kinderopvang van Skippy Pepijn, ondergebracht in een nieuw te ontwikkelen Integraal Kindcentrum (IKC). Tot nu toe was in de meerjarenbegroting rekening gehouden met renovatie van de basisschool, zodat deze weer twintig jaar mee kan. Voor de renovatie was 2,5 miljoen in de begroting opgenomen. Volledige nieuwbouw kost 3,9 miljoen, maar omdat het gebouw er dan minstens veertig jaar staat valt dat verschil op jaarbasis mee. Rente en afschrijving worden dan over een twee keer zo lange periode uitgesmeerd.

Nieuwbouw sporthal

De oude Jan Janssenhal wordt afgebroken en vervangen door nieuwbouw, stelt het college aan de raad voor.

Bij de Jan Janssenhal, die veel gebreken vertoont, geldt eenzelfde redenering. Renoveren kan, maar het blijft een oud gebouw. Nieuwbouw is duurder, maar je kunt dan wel eigentijdse sportvoorzieningen realiseren die veertig jaar mee gaan. Daarom stellen B & W de gemeenteraad voor om ook hier voor nieuwbouw te kiezen. Het college gaat uit van een sporthal van 24 bij 44 meter met twee zaaldelen, geschikt voor basketbal, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden en een combiveld voor andere binnensporten. Investering: 4,2 miljoen euro.

Zowel voor de nieuwbouw van IKC De Regenboog als voor de nieuwe Jan Janssen sporthal geldt, dat dit niet op de huidige locaties kan. Het onderwijs en de sport moeten tijdens de bouw immers gewoon door kunnen gaan. Daarom wordt gedacht aan een integrale aanpak voor het nieuwe IKC en de sporthal op de brandweerlocatie. Een definitieve keuze is er nog niet. Als de raad in januari instemt met de nieuwbouw voor het IKC en de sporthal, dan volgt een maand later een startnotitie en een zogenaamde gebiedsvisie voor het terrein aan de Koningin Julianastraat.

Alles op tafel leggen

De bewoners worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de brandweerlocatie.

Nog voor de gemeenteraad zich in januari zal uitspreken over het ambitieuze plan wil de gemeente de bewoners bij de ontwikkelingen betrekken. Wethouder Peter Hennevanger: “Er is nu nog niets besloten, en we willen alles bij de omwonenden op tafel leggen zodat alle betrokkenen kunnen meedenken. Bewoners in de buurt zijn daarom deze week al geïnformeerd over de plannen. Nog voor de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad nodigen we ze uit voor een informatieavond over de ontwikkelingen op het terrein van de brandweerkazerne.”

Die informatieavond wordtgehouden op dinsdag 8 januari in de Regenboogschool.

Door de ontwikkelingen op de locatie samen met de bewoners aan te pakken wil het college voorkomen dat er opnieuw protesten komen, zoals begin volgend jaar het geval was toen werd gesproken over een VMBO-school op die plek. “Daar hebben we van geleerd, dat willen we niet nog eens”, zegt Hennevanger.

Octant-basisschool De Regenboog wordt samengevoegd met de kinderopvang in een IKC. Ook de dépendance van de school wordt daarin geïntegreerd.
Naast de oude brandweerkazerne staat nog een oud schoolgebouwtje, waarin de kinderopvang Klauterbeer is gevestigd. Er is ook nog kinderopvang op de verdieping van de kazerne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *