Nieuwe Jan Janssenhal kan op dezelfde plek

Dit is het nieuwe scenario. Op locatie B komen twee gebouwen: een voor het Kindcentrum Regenboog en de andere het complex voor 110 woningen. Op locatie A, de locatie van de oude Jan janssenhal, komt een nieuwe sporthal.

Het is wel degelijk mogelijk om op de plek van de huidige Jan Janssenhal in Nootdorp een nieuwe sporthal te bouwen. De ruimte is weliswaar krap, maar inpassing op dezelfde plek kán wel. Ook ontstaat er dan meer ruimte voor woningen op de andere locaties in het centrum van het dorp. Dat blijkt uit de scenariostudie die de gemeente heeft laten uitvoeren.

In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar twee opties voor de ontwikkeling van het Hart van Nootdorp. Dat was nodig omdat de gemeenteraad in november weigerde om de Nota van Uitgangspunten vast te stellen die het college van B & W had voorgelegd. In die nota was het college uitgegaan van een combinatiegebouw van sporthal, kindcentrum en woningbouw op de plek van de oude brandweerkazerne en de kinderopvang, achter het Mercatogebouw (locatie B).

De raad gaf het college met een unaniem aangenomen motie, die was ingediend op initiatief van het CDA, opdracht om eerst een tweede variant te onderzoeken, waarin de Jan Janssenhal terug zou worden gebouwd op zijn eigen plek.

Voor- en nadelen

Uit de scenariostudie blijkt nu dat aan beide varianten voor- en nadelen kleven. Maar de nadelen van de tweede variant, dus met een nieuwe Jan Janssenhal op de huidige plek, lijken minder groot te zijn dan wethouder Peter Hennevanger eerder aan de raad had voorgehouden. De ruimte rondom de nieuwe sporthal is wel dusdanig beperkt dat er weinig plek is voor een aantrekkelijke buitenruimte. Omdat de sporthal groter wordt, verdwijnt de voetbalkooi en moet worden gezocht naar extra parkeerplaatsen in de omgeving.

Een voordeel van de nieuwe variant is wel dat er op de locatie van het kindcentrum en het wooncomplex op locatie B meer ruimte is voor groen en voor een aantrekkelijke buitenruimte voor voetgangers en fietsers. Verder kunnen er dan in het Hart van Nootdorp 110 woningen worden gebouwd (inclusief de locatie van het huidige kindcentrum Regenboog). Bij het eerder door het college voorgestelde scenario van het combinatiegebouw zouden er 85 woningen kunnen worden gerealiseerd.

Tijdelijke sporthal

De oude Jan Janssenhal is ‘op’ en moet worden vervangen.

Als gekozen wordt voor de nieuwe variant, met de Jan Janssenhal op de huidige plek, dan is gedurende de sloop en de nieuwbouw een tijdelijke oplossing nodig voor de gebruikers van de sporthal. Die wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs voor de Regenboog en de Jozefschool, en ook maken sportverenigingen er gebruik van voor badminton, volleybal en gymnastiek.

Het bewegingsonderwijs kan tijdelijk verplaatst worden naar de sporthal van RKDEO en de gemeentelijke sporthal op ‘s-Gravenhout, maar voor de trainingen en wedstrijden van de sportverenigingen is daar geen ruimte genoeg. Daarom is een tijdelijke hal nodig, die gedurende twee jaar geplaatst kan worden op een deel van de brandweerlocatie. Daar is dan wel een bedrag van 450.000 euro mee gemoeid.

Het plaatsen van de tijdelijke hal heeft wel gevolgen voor het woningbouwprogramma. Op de brandweerlocatie kan dan pas na oplevering van de nieuwe sporthal en de afbraak van de tijdelijke hal gewerkt worden aan het wooncomplex op die plek. Dat betekent dat deze woningen een jaar later worden opgeleverd dan in de eerste variant.

Raad moet kiezen

De gemeenteraad krijgt in de vergadercyclus van juni de twee scenario’s voorgeschoteld. In de beeldvormende vergadering van 2 juni krijgen de raadsleden een uitgebreide presentatie van de varianten. Uiteindelijk maakt de raad in de besluitvormende vergadering van 25 juni de keuze welke van de twee scenario’s het wordt. Ook moet de raad dan de Nota van Uitgangspunten vaststellen.