Nieuwe poging ondernemerscollectief

De winkeliers in winkelcentrum Ackershof wilden eerder wel meedoen met de BIZ, maar een aantal ondernemers buiten het winkelcentrum niet.

Ondernemers uit het centrum van Pijnacker zijn bezig met een nieuwe poging om een ondernemerscollectief op te richten, dat kan investeren in een aantrekkelijker, bruisender winkelhart. Door vooral de winkeliers buiten het winkelcentrum Ackershof te motiveren, dus met name ook de ondernemers op de Oost- en Westlaan en de Emmastraat, wordt geprobeerd voldoende draagvlak te creëren om alsnog een zogenaamde Bedrijveninvesteringszone (BIZ) te stichten. 

De eerste poging om zo’n BIZ op te richten mislukte enkele maanden geleden. Juist de ondernemers buiten het winkelcentrum wilden niet meedoen, of ze deden niet eens de moeite om te reageren op de verplichte peiling. Om zo’n BIZ te kunnen oprichten moet wettelijk tweederde van alle ondernemers voor stemmen. Dat percentage werd op enkele stemmen na niet gehaald.

Free riders

Een Bedrijveninvesteringszone is een collectief orgaan van ondernemers, die allemaal via een gemeentelijke belastingheffing bijdragen aan de investeringen die worden gedaan in het aantrekkelijker maken van het winkelgebied, de veiligheid, bewegwijzering enzovoort. Bij een winkeliersvereniging komt het geregeld voor dat sommigen niet mee willen betalen, maar wel profiteren van wat er wordt georganiseerd. Zulke zogenaamde free riders zijn bij een BIZ niet mogelijk: daarbij betaalt iedereen mee voor het geheel. In Pijnacker-Nootdorp zou dit geregeld worden via een opslag op de onroerendezaakbelasting.

Ook het gemeentebestuur had zich hard gemaakt voor de oprichting van een BIZ voor het centrum van Pijnacker. Wethouder José van Egmond (economische zaken) stak er veel tijd en enthousiasme in, en datzelfde gold voor het bestuur van de BIZ in oprichting. Er waren al allerlei ideeën om het centrum aantrekkelijker te maken. Dat is ook nodig, want door de opkomst van webshops en veranderd koopgedrag komen er steeds minder mensen naar het centrum voor hun dagelijkse boodschappen en andere aankopen.

Centrummanager

Na de aanvankelijke teleurstelling zijn de winkeliers, de vastgoedeigenaren en de gemeente niet stil gaan zitten. Zo zijn er plannen voor de benoeming van een zogenaamde centrummanager, een functionaris die zou moeten stimuleren en verbinden en die het voortouw zou moeten nemen bij het aantrekkelijker maken van het centrum. Maar om dat centrummanagement goed te laten functioneren is toch zo’n BIZ noodzakelijk. De vastgoedeigenaren en de gemeente hebben laten weten bereid te zijn om beiden een gelijkwaardige financiële bijdrage te willen leveren, als de winkeliers en andere ondernemers dan ook hun verantwoordelijkheid nemen met de oprichting van zo’n ondernemerscollectief.

Het bestuur van de winkeliersvereniging Ackershof en het bestuur van de BIZ in oprichting hebben daarom besloten om zich gezamenlijk in te spannen om het draagvlak voor de BIZ te vergroten. Dat moet mogelijk zijn, want bij de stemming in het voorjaar kwam men immers maar een paar procent tekort. De bedoeling is dat in november een nieuwe stemronde wordt gehouden, om te zien of er dan wél voldoende ondernemers achter de plannen staan.

BIZ-bestuursleden Michiel van Atten (links) en Ed van der Burg (rechts) bij de presentatie van de plannen, in december vorig jaar. In het midden wethouder José van Egmond (economische zaken).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *