‘Niks aan het handje in de Dorpsstraat’

De fractie van Eerlijk Alternatief mag dan wel beweren dat er een heel dossier ligt met klachten van bewoners en ondernemers in de Dorpsstraat in Nootdorp; bewoners, ondernemers, fietsers en wandelaars mogen zich wel onveilig voelen in de straat omdat er volgens hen structureel te hard wordt gereden en klagers mogen zich dan niet gehoord voelen, afgewimpeld en het bos in gestuurd, maar er is gewoon niks aan het handje in die straat. Er wórdt vrijwel niet te hard gereden, gezien de ongevalsgegevens is het een veilige straat en er is geen enkele reden om een lange termijnoplossing te maken voor de Dorpsstraat. Trouwens, het plaatsen van bloembakken helpt ook niet.

Dat enigszins laconieke antwoord geeft het college van B & W op schriftelijke vragen van Eerlijk Alternatief. Woordvoerder verkeer Marvin Bal had eind mei namens zijn fractie de situatie in de Dorpsstraat aangekaart bij het college. Hij had er op gewezen dat er in de straat, die is aangewezen als woonerf, niet harder dan 15 km per uur mag worden gereden, maar de Dorpsstraat wordt gebruikt als een makkelijke en snelle doorgaande weg. Verschillende bewoners en ondernemers hebben daarover in de afgelopen jaren geregeld geklaagd bij de gemeente, maar ze vinden er geen gehoor.

Geen maatregelen

Die meldingen hebben inderdaad niet geleid tot maatregelen in de Dorpsstraat, schrijft het college nu in de beantwoording van de vragen van Eerlijk Alternatief. Want volgens de snelheidsgegevens waar de gemeente over beschikt gaat het prima in de straat. In mei bijvoorbeeld was de gemiddelde snelheid 15 km per uur, 15% van de bestuurders reed 23 km per uur en een enkeling haalde 40 km per uur. Geen sprake dus van excessen, vinden B & W. En het is dan ook nergens voor nodig dat er een lange termijnoplossing moet komen door de Dorpsstraat alleen te laten gebruiken voor bestemmingsverkeer en om er een veilig fiets- en wandelgebied van te maken, zoals Eerlijk Alternatief had bepleit.

De bewoners van de straat hebben heel andere ervaringen. Ook Marvin Bal, die al jaren als ondernemer in de Dorpsstraat werkt, weet wel beter. “Vooral ’s avonds en ’s nachts scheuren ze door de straat. Er moet echt iets aan gebeuren.”

Niet fysiek gemeten

Dat de gemeente een totaal ander beeld heeft van de snelheid waarmee veel auto’s en brommers door de straat rijden, komt misschien omdat de snelheden in de Dorpsstraat niet daadwerkelijk zijn gemeten. Pijnacker-Nootdorp meet zelden meer fysiek de snelheid, geeft de afdeling Verkeer toe. Om te zien hoe hard weggebruikers op bepaalde wegen rijden wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van digitale gegevens.

Van het bureau Via krijgt de gemeente elke maand actuele snelheidsgegevens, die door commerciële bedrijven zijn verzameld aan de hand van de data van reisapps, navigatiesoftware, tracking- en andere onlinesystemen. Deze zogenaamde Floating Car Data (FCD) vervangt dan de meetlussen, camera’s of radartellers die bij fysieke systemen worden ingezet.

Het Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid zet nogal wat vraagtekens bij de bruikbaarheid van deze digitale data. Het expertisecentrum wees er begin vorig jaar in een factsheet op dat deze manier van snelheidsbepalen helemaal niet zo betrouwbaar is. De bedrijven die de gegevens verzamelen passen door middel van algoritmes nogal eens bewerkingen op de data toe maar welke precies, dat is meestal niet openbaar. “Het aandeel verkeer dat de snelheidslimiet overschrijdt, kun je in principe meten met FCD. Voor de meeste FCD is echter nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid voor dit soort gebruik”, staat in het rapport.

Op vragen van Pijnacker-Nootdorp Actueel hierover gaan ambtenaren van de afdeling Verkeer nauwelijks in. Ze melden slechts dat ‘in het merendeel van de gevallen fysieke snelheidsmetingen te weinig voordelen bieden ten opzichte van de digitale brongegevens’.

Niet serieus genomen

Voor Eerlijk Alternatief is de kous nog niet af. Marvin Bal: “We zijn het er echt over eens dat er wel iets moet gebeuren in de Dorpsstraat. De mensen zijn heel erg ontevreden, ook over de manier waarop de snelheid wordt vastgesteld. Ik vind ook dat de klachten niet serieus worden genomen. Daar is veel onvrede over en daardoor is er ook steeds minder geloof in de politiek. Wat ons betreft krijgt dit zeker een vervolg.”

De schriftelijke vragen van Eerlijk Alternatief zijn naar de raad gestuurd door wethouder Hanneke van de Gevel van diezelfde partij, die sinds kort Verkeer in haar portefeuille heeft. De wethouder gaat binnenkort zelf nog een aantal situaties beoordelen. Zo zijn de borden ‘Woonerf’ volgens haar in de Dorpsstraat niet goed zichtbaar. Er staan meer werkbezoeken over verkeer in de planning.

Lees ook: Veel klachten over te hard rijden in de Dorpsstraat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.