Nog geen beleid voor populieren

De gemeente heeft nog geen vervangingsplan voor de Canadese populieren, die mogelijk gevaar opleveren door takbreuk.

Er is in Pijnacker-Nootdorp nog geen specifiek beleid voor de Canadese populieren. Pas sinds korte tijd is het probleem van de spontane takval bij deze bomen bekend. Bij het opstellen van het geldende beheerplan Openbaar Groen was daar dus nog geen rekening mee gehouden.

Dat antwoordt het college van B & W op schriftelijke vragen van de VVD-fractie, die werden gesteld naar aanleiding van klachten van bewoners van de Molenweg in Nootdorp. Zij maken zich bezorgd over de hoge populieren die voor hun huizen staan en die geregeld grote takken laten vallen.

Vanwege de zorgplicht van de gemeente worden bomen geregeld geïnspecteerd. Als deze VTA-inspectie (de afkorting staat voor Visual Tree Assessment) daarvoor aanleiding geeft, dan wordt verder onderzoek gedaan.

Aansprakelijkheid

Als vallende takken schade veroorzaken, dan worden hiervan rapportages opgesteld. Juristen moeten daarna beoordelen of de gemeente aansprakelijk is voor deze schade, schrijft het college.

De bewoners van de hoek van de Molenweg en de Dwarskade hebben onlangs een schriftelijke reactie van de gemeente gekregen op hun vragen. In de brief is aangegeven dat de gemeente open staat voor een gesprek, als de bewoners daar behoefte aan hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *