Nog geen besluit over verhuizing dierenpension

De gemeenteraad heeft het voorstel voor het ontwerpbestemmingsplan voor de Oude Polder in Pijnacker, met daarin ruimte voor vestiging van het dierenpension van de familie Van Koppen, donderdagavond van de agenda afgevoerd. Het college moet de raad eerst betrekken bij de andere locaties die eerder waren afgewezen.

In de oordeelvormende vergadering zegde wethouder Van Kuppeveld vorige week toe om hiervoor een aparte avond te beleggen.

Niet alle raadsleden waren voor het uitstel van de besluitvorming. Zo waarschuwde Janno Meijer (CDA) dat de mogelijkheid op deze manier toch nog open blijft dat het dierenpension in de Oude Polder zou kunnen komen. Net als Progressief en de Partij voor de Dieren wil het CDA dat niet. Volgens deze fracties moet de Oude Polder groen blijven. Maar een motie waarmee ze dit hadden willen bewerkstelligen werd door het afvoeren van het agendapunt niet in stemming gebracht.

Ook Gemeentebelangen had het liefst meteen een besluit genomen. Deze fractie wil ook dat de polder groen blijft.

Groene Oude Polder

CDA, PPN en PvdD willen in het najaar het college alsnog met een motie oproepen om een voorstel te maken voor een blijvend groene Oude Polder. Dat zou moeten gebeuren in samenspraak met de bewoners en de wijkverenigingen van Klapwijk en Tolhek.

Voor het dierenpension zal wel een andere plek gezocht moeten worden, want dat voorziet in een behoefte, lieten CDA, Progressief en PvdD donderdagavond in een persbericht weten. “Dat kan door nogmaals naar de locaties te kijken die al besproken zijn, maar het staat de eigenaar van het dierenpension vrij om ook naar plekken te kijken die niet in eigendom zijn van de gemeente.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *