Nog veel teveel restafval

Teveel waardevolle grondstoffen gaan via het restafval nog de verbrandingsoven in.

Het zal nog een hele uitdaging worden om in de gemeenten van afvalbedrijf Avalex, waaronder Pijnacker-Nootdorp, te voldoen aan het landelijke streven om volgend jaar maximaal 100 kilo restafval per persoon te produceren. Tot nu toe wordt die norm nog niet eens voor de helft gehaald. In 2018 werd per inwoner 208 kilo restafval opgehaald, en dat was maar 2,5% minder dan een jaar eerder.

De hoeveelheid PDM (plastic, metaal en drinkpakken) die gescheiden wordt aangeleverd stijgt wel iets en ook de hoeveelheid glas en groenafval neemt iets toe, maar veel minder dan volgens de planning, blijkt uit de jaarstukken van Avalex over 2018, die vanaf volgende week door de gemeenteraad worden besproken.

Het innovatieve Nieuwe Inzamelen verloopt langzamer dan was bedoeld. De effecten hiervan zijn erg positief ingeschat, maar in de praktijk valt dat tegen. In de begroting voor volgend jaar en later gaat Avalex er daarom in een ‘realistisch scenario’ vanuit dat de opbrengst van de gescheiden inzameling niet veel groter zal zijn dan die in 2018.

Grote stappen

Ook wethouder Hanneke van de Gevel, in Pijnacker-Nootdorp belast met de Avalex-portefeuille, zegt dat het tot nu toe inderdaad niet goed gaat. Maar daar neemt ze geen genoegen mee. Ze wil in de komende tijd grote stappen zetten om de hoeveelheid restafval te verminderen. “We gaan in de komende maanden uitgebreid evalueren wat de resultaten zijn van de pilot met het Nieuwe Inzamelen in Emerald en Klapwijk, en daarna wil ik vanaf begin volgend jaar doorpakken. We moeten er écht voor zorgen dat er meer gescheiden wordt ingezameld. Dat is nodig voor het milieu en voor de portemonnee, ook die van de burgers.”

Er zijn volgens de wethouder veel inwoners die goed werk doen met het scheiden van afval, maar er zijn ook nog veel mensen die daar slordig in zijn of er zelfs helemaal geen moeite voor doen. Er zijn dus extra maatregelen nodig. “Het kan zijn dat er voor het PMD-afval toch een extra container bij komt of misschien gaan we met plastic zakken aan lantarenpalen werken, daar zijn elders goede resultaten mee behaald. Het PMD is zo’n voorbeeld van een afvalsoort die zo schoon mogelijk moet zijn, anders heeft het voor de verwerkers niet genoeg waarde en gaat het alsnog de verbrandingsoven in.”

Nascheiding

De hoeveelheid restafval is nog veel te groot, blijkt uit de stukken van Avalex.

Het restafval dat tot nu toe wordt aangeboden bevat nog veel glas, textiel, groenafval en ga zo maar door. Er wordt wel eens geroepen dat dat dan maar moet worden opgelost via nascheiding, maar dat helpt niet, zegt Van de Gevel. “Papier en gft kun je via nascheiding niet uit het restafval halen. Plastic kan wel, maar dat is dan zo vervuild dat de opkopers het niet meer willen hebben. Ook dan gaat het dus allemaal de verbrandingsoven in.”

Dat er nog heel wat moet gebeuren om alle inwoners mee te krijgen, daar is de wethouder wel van overtuigd. Maar ze is vast besloten om dat tóch voor elkaar te krijgen. “Het is echt mijn missie om het te laten slagen”, zegt ze. “Het móet gewoon: we geven de aarde door aan onze kinderen en kleinkinderen. En daarnaast is het ook voor onze portemonnee van belang. Grondstoffen die je gescheiden ophaalt leveren geld op, terwijl we voor de verbranding van het restafval steeds meer moeten betalen. We moeten er dus voor zorgen dat het voor de burgers zo gebruiksvriendelijk mogelijk geregeld wordt.”

Knelpunten

Dat nog lang niet alles is opgelost realiseert de wethouder zich terdege. “Een grote groep wil wel, maar er zijn ook knelpunten. Zo moeten we kijken wat we met ondergrondse containers bij hoogbouw gaan doen. Mensen die in een flat wonen gaan echt niet elke dag met een klein bakje groenafval naar beneden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *