Nog vriendelijker voor de bijtjes

Op verschillende plekken zijn vlinderidylles aangelegd, die ook voor bijen en andere insecten gunstig zijn.

Pijnacker-Nootdorp is al een heel bijvriendelijke gemeente, maar er staan nog geen bordjes bij de gemeentegrenzen die de bijen daar op wijzen. Die bordjes kunnen er wel komen, als de gemeente het certificaat ‘bijvriendelijke gemeente’ haalt bij de bijenbelangenorganisatie Nederland Zoemt.

CDA-raadslid Janno Meijer riep donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad het college van B & W op om nog meer te doen voor de wilde bijen. In een motie, mede ondertekend door D66, VVD, PvdD en PPN, verzocht hij om de bewoners actief bewust te maken van het belang van bijen. Ook riep de motie op om een bijenbeleid te voeren met voldoende nestelgelegenheid en om te zorgen voor belangrijke dracht- en waardplanten in de gemeenteperken die goed zijn voor de bijen.

Beetje overbodig

Wethouder Peter Hennevanger, onder andere belast met dierenwelzijn, vond de motie eigenlijk een beetje overbodig, omdat de gemeente al ontzettend veel doet aan het creëren van bijvriendelijke omstandigheden. Overal waar dat mogelijk is wordt een ecologische omgeving gemaakt die niet alleen voor bijen, maar ook voor andere insecten gunstig is.

De opsomming van de wethouder was indrukwekkend. Bijvriendelijke oevers en bermen, het planten van struiken en bomen die de meeste stuifmeel geven, meedoen met de honey highway samen met andere gemeenten, een insectvriendelijk maaibeleid, “en we hebben zelfs een imker in het ambtenarenkorps, die zorgt voor de bijenkast op het dak van het gemeentekantoor. De potjes honing die dat oplevert zijn tegen een schappelijke prijs te koop.”

Kosten

Vanuit de verschillende fracties in de raad klonk waardering voor wat de gemeente nu al doet, maar er kan heus nog wel een schepje bovenop, verwoordde Marieke van Bijnen (PPN) het gevoelen van de raad. Alleen Gemeentebelangen vond het wat teveel van het goede. Bernard Minderhoud vroeg zuinigjes wat nog meer maatregelen dan zouden kosten, maar daar kwam geen goed antwoord op. Volgens de wethouder is extra budget niet nodig. Extra voorlichting kan uit het communicatiebudget en in de groenbeheerplannen is voldoende ruimte voor de bijvriendelijke maatregelen. “Als er nog meer geld nodig is, dan komen we eerst naar de raad om daar een besluit over te nemen.” Ondanks die geruststelling stemde uiteindelijk alleen Gemeentebelangen tegen de motie.

Hennevanger beloofde om het certificaat van Nederland Zoemt aan te vragen als dat niet al te ingewikkeld zou zijn. “Want vaak kost het heel veel tijd om allerlei vragen te beantwoorden. Die tijd besteden we liever aan iets anders.”

Ook de bijenkast op het gemeentekantoor levert een bijdrage aan het bijenwelzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *