Nu écht inwoners bij de plannen betrekken

COMMENTAAR | Het is misschien wel de belangrijkste vergadering van de gemeenteraad van het jaar: de besluitvormende vergadering dinsdagavond waarin de begroting voor de komende jaren wordt behandeld. Omdat het de eerste begroting is voor de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling na de raadsverkiezingen in maart, is dat deze keer extra interessant. De raad stemt immers ook over de plannen die in de komende jaren zullen worden uitgevoerd.

Een aantal van die plannen is na de verkiezingen door de raadsleden vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord en de nieuw gekozen wethouders hebben, samen met de burgemeester, dat akkoord uitgewerkt in een zogenaamde Uitvoeringsagenda. De speerpunten voor de komende jaren zijn in dit stuk opgeschreven: ‘Iedereen doet mee’, ‘Prettig en veilig wonen’ en ‘Verduurzaming’. 

ER STAAN BELANGWEKKENDE dingen in het stuk, zoals de ambitie om het sociaal domein zo vorm te geven dat zo min mogelijk mensen langs de kant blijven staan. In de uitvoeringsagenda staat ook het voornemen om voldoende woningen te bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen, zodat voor iedere doelgroep een passende woning beschikbaar is, maar zónder het groene buitengebied aan te tasten.

De ambities op het gebied van energie en milieu zijn ook indrukwekkend, zoals het voornemen om in de komende jaren gemiddeld 700 bestaande woningen, maar het liefst nog meer, te verduurzamen. Verder moet in 2020 het aandeel hernieuwbare energie al 15% zijn. Daarbij gaat het om wind, waterkracht of biomassa – jazeker, dat laatste wordt ook genoemd.

AL DIE AMBITIES ZIJN MOOI, maar de vraag is vooral hoe ze worden uitgevoerd in de komende jaren. Waar komen die betaalbare huizen en wie gaat ze bouwen? Op welke manier zorgt de gemeente ervoor dat ook gezinnen onder de armoedegrens mee kunnen doen, méér dan alleen een leuk dagje uit met de Rotterdampas? En wat gaan de inwoners merken van de dingen die nodig zijn om gemeentelijke energietransitie tot stand te brengen?

De inwoners van Pijnacker-Nootdorp hebben tot nu toe nog vrijwel langs de kant gestaan bij al die mooie plannen van het gemeentebestuur. Dat is niet wat de partijen hadden beloofd in hun verkiezingsprogramma’s. Haast allemaal hadden ze de mond vol van de manier waarop de bevolking betrokken zou worden bij het bestuur. De fracties beloofden nu écht naar de inwoners toe te gaan, te luisteren naar wat de bevolking graag wil, hen betrekken bij het beleid van de gemeente.

Na het opstellen van het Hoofdlijnenakkoord was er de belofte dat de Uitvoeringsagenda sámen met de inwoners zou worden opgesteld. Daar is niets van terecht gekomen. Ja, dat zou zéker gaan gebeuren als de plannen straks verder per onderwerp worden uitgewerkt, verzekerde het college bij de presentatie van de Uitvoeringsagenda.

JAMMER GENOEG IS OVER het voornemen om de inwoners werkelijk bij de plannen van de gemeente te betrekken in de Uitvoeringsagenda niets terug te lezen, terwijl de titel ‘In verbinding’ dat wel belooft. We zijn benieuwd welke fracties daar morgenavond in hun algemene beschouwing aandacht aan zullen besteden. Ook zou je mogen verwachten dat er een amendement op tafel komt waarmee geld wordt vrijgemaakt voor bijeenkomsten in wijken en dorpen, voor inspiratiedagen met burgers, bewonersinitiatieven, een digitaal platform en noem maar op. Het moet mogelijk zijn om dat, samen met bewonersverenigingen en andere organisaties, actief vorm te geven. Wat ons betreft zou het gemeentebestuur daar een veel actievere rol in mogen spelen dan tot nu toe wordt gedaan.

Paul Houkes

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *